Kosova dhe barazia gjinore në politikë

533
Në Kosovë, përfaqësues organizatash për të drejtat e grave shprehen të pakënaqur me pjesëmarrjen e grave në politikë dhe sidomos në vendimmarrje. Ata thonë se edhe zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit nuk kanë shënuar ndryshime në këtë fushë, me partitë politike që nuk treguan vullnet për të tejkaluar kuotën e detyrueshme prej 30 për qind të grave në listat e tyre zgjedhore.