Skanë të ndalur komentet negative mbi deklaratën a Ambasadës Amerikane 1 orë para ptotestës

192

Ja disa nga shënimet

Dritan Kaba

Ylli Dylgjeri

Altin Goxhaj