Ing. Xhevair Ngjeqari: Ujrat ndahjnë dhe bashkojnë popujt

416
Sigal

PËR  SA PORTE TURISTIKË , PESHKIMI,  TREGTARE, KA NEVOJË SHQIPËRIA. (Ujrat ndajnë dhe bashkojnë popujt.)

Ing. Xhevair Ngjeqari

 

Bregdeti më elitar, më balnear më gjeografik i Mesdheut, nuk ka flotë turistike, peshkimi, tregtare, nuk ka rrugë bregdetare, por nuk ka asnjë strategji zhvillimi. Nga viti 1912  nuk është ndërtuar asnjë port i mirfilltë  tregtar, turistik, peshkimi. Akoma nuk përpunohen anije DWT 10000 ton. Ndërtimi koridorit bregdetar dhe infrastrukturës portuale janë emergjencë për strategjinë e ekonomisë vendore dhe euroballkanike.

Të gjithë meren për të sajuar metoda të rafinuara për përvetësimin e votave dhe pushtetin. Planet ekonomike që hartojnë, i shërbejnë  kohëzgjatjes qeverisë. Por strategjitë e infrastrukturës  detare, kërkojnë projekte unike, afatgjata, që tejkalojnë jetëgjatësinë e një  pashallëku të demokracisë shqiptare.

 

Financimet publike  Milot-Balldren, apo Thumanë–Rrogozhinë me objektivin se po lidhim Veriun me Jugun, apo do shkojmë në Athinë nëpërmjet Koridorit Adriatiko –Jonian, që kalon nga Podgorica  dhe  nëpërmjet rrugës Balldren- Milot-Rogozhinë-Elbasan-Korçë-Follorinë–Pire,  nuk i shërbejnë asnjë strategjie apo interesi publik.

Duke vlerësuar hapësirat detare dhe ujore, si pasurinë e dytë më të madhe ekonomike, shoqërore, natyrore, mbas bujqësisë, Universiteti “Polis” studjon në programet mësimore vijën bregdetare, projektimin e porteve turistike, peshkimit, tregtare, për sa porte ka nevojë Shqipëria dhe  vendet e ndërtimit në bregdetin e Adriatikut dhe Jonit Shqiptar. Duke hartuar njëkohësisht dhe një program shtetëror për infrastrukturën maritime. Port quhet një sipërfaqe ujore e mbrojtur në mënyrë natyrale ose artificiale, me forma natyrale të ndërtuara, të përpunuara, ose të kombinuara midis tyre, së bashku me hapësirat e shesheve, zgjatimeve, terminaleve, bankinave dhe objekteve të ndërtuar brenda tyre, me aftësi akostimi, imbarkimi, përpunimi, riparimi, shërbimi, emergjente, ruajtjeje, furnizimi me ujë, energji, si dhe të gjithë nevojave tekniko– funksionale të mjeteve të lundrimit, mallrave dhe pasagjerëve. Nga ana funksionale portet lidhin aktivitetin ekonomiko-shoqëror të hapësirave ujore, detare, liqenore, lumore, lagunore, me aktivitetin ekonomiko-shoqëror tokësor. Duke qenë se në sip. e rruzullit tokësor, gjithsej  S=510

995 000 km2,, ujrat mbulojnë S=361 172 600 km2 ose 70,68 % ose 2,41 herë më e madhe se sip. tokësore St=149 822

400 km2 ose 29,32%, ndërtimet portuale janë të detyruara për jetën dhe ekonominë e një shteti   bregdetar.

MARRËDHËNIA E SHQIPTARËVE ME MJEDISIN DETAR

Vendi ynë gjendet në mesoren e gjatësisë gjeografike veriore, e cila siguron bashkëjetesën me katër stinët klimaterike,

gjendet në Jug të Adriatikut, në veri të Jonit, i cili siguron bonusin e turizmit balnear me ujrat e dy deteve, gjendet  në mesoren  e  Ballkanit  Jug  Lindor, i  cili  siguron  pozicionin  gjeografik  të  tranzitit  mallrave  Lindje–Perëndim  dhe

anasjelltas, zotëron  bregdetin  ranor më  të gjatë dhe  rërën  balneare më cilësore  në  krahasim  me gjithë  brigjet

mesdhetare(përveç Afrikës). Pronësia detare arrin reth 40% sip.tokësore, ndërsa si vijë bregdetare siguron L=273 km në Adriatik dhe 154km në Jon. Ndërsa në hapësirën Vlorë–Delta e Bunës,  gjendet reth 80% e ujrave të Adriatikut, të cilat sigurojnë prodhimet detare dhe zhvillimin e aquakulturës. Hidrometria evidenton se thellësia më e madhe Adriatikut(1244m), pranë dhe përballë Shëngjinit, të cilat sigurojnë qarkullimin dhe pastërtinë e ujrave detare. Treguesit maritim vlerësojnë Shqipërinë si trualli me bregdetin më elitar në Mesdhe dhe Adriatik. Që nënkupton se ekonomia vendore duhet të ketë prioritet hazinenë turizmit bregdetar dhe aktivitetin e qarkullimit detar.

Sipas euro standarteve niveli shfrytëzimit detit dhe bregdetit  matet me intesitetin e qarkullimit turistik, numrin e varkave turistike dhe peshkimit për banor, qarkullimin e mallrave dhe konsumin e peshkut për banor, përpunimin e

mallrave për nevoja të brendshme dhe tranzitin për shtete të tjerë, matet me rrugët, korridoret   ose me nivelin e

komunikimit me vijën bregdetare. Sipas treguesve të unifikuar vendet bregdetare të Adriatikut dhe Mesdheut, përpunojnë porte deri 8,5 ton mall për banorë, konsumojnë 15-32 kg peshk për banorë, zotërojnë 1varkë turistike për  75-220 banorë, shfrytëzojnë bregdetin e Adriatikut 1,5-2,5 turistë për banorë  dhe kanë ndërtuar  rrugët litorale  aq sa i lejon relievi bregdetit. Nivelin e parafundit e ka Mali i Zi i cili përpunon 3,5 ton mall për banorë dhe ka të çertifikuar 25 porte turistike .

 

Por cila është mardhënia  e shqiptarëve me detin dhe bregdetin e Mesdheut dhe Adriatikut? Marrëdhënia e shqiptarëve me detin, vijën bregdetare dhe ekonominë detare, është primitive, injoruese, antiekonomike, anti mjedisore, spontane, pa asnjë strategji afatgjatë zhvillimi. Nuk ka porte e flotë turistike, nuk ka flotë e porte peshkimi, konsumon max. 1,5-2 kg peshk për banorë, nuk ka flotë e porte tregtare, përpunon në porte 1 ton mall për banorë, nuk tranziton asnjë ton mall për në Ballkan, megjithëse zotëron pozicionin më strategjik portual më të rëndësishëm në Adriatik dhe Mesdhe, aq sa ambasadori parë amerikan Maxuell Blake, e ka quajtur bregdetin shqiptar, Gjibraltari  Lindjes. Nuk  ka  rrugë  bregdetare  megjithëse  relievi  lejon  që  korridori  turistik  të ndërtohet 97 % në vijën bregedtare, që nuk mund të realizohet në asnjë bregdet mesdhetar.

Edhe ato pak zhvillime turistike në Velipojë, Shëngjin, Durrës, Vlorë, Dhërmi, Himarë, Sarandë, janë inisiativa dhe investime plotësisht private,  sepse atje kishte nji cop rrugë bregdetare. Nëse aktualisht po kryhen prishje të ndërtimeve bregdetare,  kjo vjen sepse për të siguruar një leje ndërtimore, pengesat, kohëzgjatjet dhe kostot kalojnë durimin e pritjes. Para viteve 1990 fajësonim shtetin socialist për mungesë strategjie në zhvillimin detar dhe bregedtar, por pashallarët e demokracisë nuk kanë asnjë  plan  perspektiv për zhvillimin e ekonomisë maritime. E cila së bashku me bujqësinë dhe blegtorinë, duhet të formojnë themelet e ngrehinës së ekonomisë, punësimit etj. Duke theksuar se planet dhe strategjitë infrastrukturës detare dhe nuk realizohen brenda jetëgjatësisë të një pashallëku të demokracisë shqiptare, që zgjat 4-8-12 vjet . Ato nuk realizohen as duke shpenzuar financimet publike në segmentet Milot-Balldren apo Thumanë–Rrogozhinë, me objektivin se po lidhim Veriun me Jugun, apo do të shkojmë në kryeqytetin grek, nëpërmjet Koridorit Adriatiko –Jonian që vjen nga Podgorica dhe nëpërmjet Balldren -Milot- Rogozhinë-Elbasan-Korçë-Follorinë–Athinë. Që nuk kanë asnjë lidhje me ekonominë vendore dhe interesin publik.

Komplekse të marinave dhe porteve turistike…..Poz. gjeografik i shqipërisë me bonuset e katër stinëve.

Stacione maritime të thjeshta për pasagjerë dhe turistë në Velipojë, Shëngjin, Gjiri Lalzit, Plazh Durrës, Hekurudha, Shkëmbi

Kavajës, Spile, Divjakë, Seman, Tri Port, Uji Ftohtë, Orikum, Rugët e Bardha, Dhërmi, Himarë, Qeparo, Borsh, Kepi Qefalit, Sarandë, etj.

 

PËR SA PORTE TURIZMI DHE STACIONE DETARE PaSAGJERËSH, KA NEVOJË SHQIPËRIA.

  1. Ndërtimi infrastrukturës turistike kërkon formimin e  flotiljes turistike. E cila për një iventar N=7500 anije për një  popullsi me tre (3)milionë banorë korespondon 1 varkë për 400 banorë. Për parkimin e 7500 anijeve nevojiten 50 porte turistike me kapacitet 150 anije ose 25 porte me kapacitet 300 anije turistike. Kjo realizohet me   program 30 – vjeçar  në  periudhën  2020-2050.  Nga  ana  jonë  është  ndërtuar  një  plan  realizimi, duke  fiksuar  brigjet

 

ndërtimit,  porteve turistike , në varësi të zhvillimit gradual turistik vendor. Në  konceptin kohor ndërtimet janë parashikuar me dy faza:

Faza e parë n=25 x150=3750 varka (3 00 000:3750)=800=banorë/varka në vitin 2035.

Faza e dytë n=25 x150 =3750 varka (3 00 000:7500) =400= banorë/varka në vitin 2050.

Nga ana teknike  ndërtimi porteve turistike nuk ka ansjë vështirësi, ata kërkojnë thellësi max. H=-4m. Portet mund të ndërtohen në vijën bregdetare, por edhe në brendësi. Lënda ndërtimore nuk mungon. Reth 30% e porteve

turistike mund të ndërtohen edhe si pjesë  e hoteleve apo marinave turistike. Ndërtimet  e porteve  turistike nuk kanë nevojë për financimet e shtetit. Por vetëm për lejet ndërtimore. Në konceptin e lëvizjes anijeve, deti shqiptar nuk ka jetë. Qarkullimi  anijeve turistike, yahteve, anijeve tregtare të vogla për nevoja të brendshme nuk egziston. Ndërtimi porteve apo bankinave të thjeshta, apo porteve  tregtare kushton më pak se një pallat 10 katësh. Nuk ka arsye që një mall apo turist, apo një mall   nga Divjaka, Velipoja, Semani të imbarkohet apo përpunohet në Durrës, Shëngjin apo Vlorë.  Në pamjet e mësipërme ndërtimi jepen pamjet e disa strukturave të thjeshta të hapura, apo të gjysëm të mbyllura për imbarkimin e pasagjerëve dhe turistëve .

PËR  SA PRODHIME DETARE DHE PORTE PESHKIMI KA  NEVOJË SHQIPËRIA

  1. Në gjendjen aktuale vendi ynë konsumon reth v=1,5-2 kg peshk  ose prodhime detare për banor/vit. Duke përfshirë  dhe prodhimet detare. Ky është një tregues shumë i ulët i aktivitetit të peshkimit. Megjithëse në Adriatik, vendi  ynë zotëron L=273 km vijë bregdetare dhe  thellësitë arrijnë H=744-1244m, kundrejt bregdetit të zgjatur Kroat, që ka thellësitë mes 70-80m, rezulton se Kroacia  është  furnizuesi kryesor me peshk për fazonerinë e konservimit. Megjithë bollëkun e ujërave, vendi ynë nuk ka as as porte, as flotë të mirfilltë peshkimi. Duke sjellë në kujtesë se një anije peshkimi me kap. 8-12 ton, del për peshkim jo më shumë se 150 herë në vit dhe siguron për çdo dalje mes. V=125kg ose 18,75 ton peshk/vit. Që tre milionë shqiptarë të konsumojnë    deri   7,8 kg.peshk/banor, nevoiten 1200 anije peshkimi ose 10 porte me kapacitet 120-125 anije flotilja. Por ndërtimi  10 porteve   të para sipas  nuk realizohet   brenda nji regjimi  qeveritar. Prandaj  strategjia e ndërtimeve deri 20 porteve të  peshkimit dhe strukturave ndihmëse, kërkon nji master plan me kohëzgjatje deri në vitin 2050 . Duke programuar ndërtimet me dy faza.
  2. Faza e parë n=10 porte x125 peshkarexha =1250×18,75 ton=23 437 500:3 000 000 banor=7,8 kg peshk/banor.
  3. Faza e dytë n=10 porte x125 peshkarexha deri në vitin 2050 sig. që të konsumojmë V=2×7,8=15.6 kg peshk

/banor . Kjo nënkupton se ndërtimet portuale turistike dhe peshkimit kërkojnë programe afatgjata ndërtimi ose strategji unike në vazhdimësinë e programeve qeveritare.

PËR SA PORTE TREGTARE KA NEVOJË SHQIPËRIA.

Pozicioni   gjeografik  luan  një  rol  të  rëndësishëm  në  zhvillimin  ekonomik  të  nji  vendi. Sepse  gjithë veprimtaria jetësore realizohet mbi truallin dhe në marrëdhënie të ngushtë  me mjedisin natyror, dhe fqinjët që të rethojnë. Natyra i ka dhuruar vëndit tonë pozicionin gjeografik si rrugë më e shkurtër detare dhe tokësore   për   tranzitin   e   mallrave   të Serbisë, Kosovës, Maqedonisë, Bullgarisë, Rumanisë, Moldavisë, Ukrainës, Turqisë , Hungarisë Jug Lindore, Greqisë  Veriut, për në  Italinë  e Jug-Qendrore, Francën dhe Spanjën Jugore, Afrikën V-Perëndimore, dhe sidomos mallrat e kontinentit amerikan  Kanadasë, USA, Amerikën Qëndrore dhe Jugore etj. Por Shqipëria nuk tranziton asnjë ton mall   për në Ballkan dhe anasjelltas. Vetëm export-importi  vendeve ballkanike me kontinentin amerikan, në vitin 2015 tejkalonin volumin e 30 milionë ton mall në vit. Përveç tranzitit, Exp.- Importet shqiptare rreth 60% realizohen nëpërmjet vijës bregdetare.  Të cilat në perspektivën e afërt do të arrijnë mbi 12 milion ton mall në vit.

Kjo nënkupton se në bregdetin shqiptar duhen ndërtuar   porte për nevoja të vendeve por edhe për mallrat ballkanike. Nevojat  urgjente të  porteve tregtare kërkojnë struktura portuale  me kap. mbi 50 milionë ton mall në vit. Por këtu vetëm porte tregtare nuk ka dhe nuk përfitohet asnjë të ardhur nga tranziti. Mungesa e porteve në bregdetin shqiptar detyron mallrat ballkanike të përshkojnë L=380-1200 km më tepër për të shkuar në destinacion. Përpunimi  mallrave që trasportohen në rrugë detare janë të detyruara  të përpunohen  vetëm  në portin e Durrësit

MBI GAZJELLËSIN “TAP”.

Vlera e pozicionit gjeografik të vitet e fundit është  çertifikuar dhe traseja dhe dalja në bregdetin e Semanit të gazsjellësit “Tap”. Kjo vërteton  se trualli dhe gjithë  bregdeti shqiptar,  është  një urë tranziti natyrale për gazin, por dhe për mallrat ballkanike në drejtim të europës Jugore, kontinentit amerikan. Ky studim është realizuar nga ana jonë dhe është trajtuar disa herë, por interesi dhe logjika e   shtetit shqiptar ka munguar. Leksionet e Gazsjellësit “Tap”

 

kërkojnë që në bregdetin e ndotur të Semanit të ndërtohet me urgjencë një port për përpunimin karburanteve, mallrave dhe të ngrihet industria e përpunimit të lëndës djegëse. Ato ide dhe propozime të strukturave portuale që parashikoheshin të ndërtoheshin në Karpen, mund të realizohen në Seman. Vlen të theksohet se ujrat e bregdetit Semanit janë të ndotura nga karburantet e zonës Ballshit  derdhen në lumin e Semanit nëpërmjet Gjanicës.

CILA ËSHTË GJENDJA E PORTEVE TREGTARE

Por në bregdetin shqiptar jo vetëm nuk ka porte, por as nuk egziston koncepti i kapaciteteve portuale për përpunime vendore apo  tranzitit mallrave. Ndërsa si struktura ndërtimore nga ana kostruktive dhe funksionale

trajtohen në programet e inxhinierisë civile  vetëm të universitetit “Polis”.  Porti  që po ndërtohet në bregdetin e pyllit Sodës në thellësi H=6-8m, në zonën më të cekët të bregut, është më pak rentabël se porti Durrësit. Ai nuk ka aftësi përpunuese e për tranzitin e mallrave ballkanike, as për përpunimin e anijeve deri 10000 ton. Megjithëse ndërtuar në gjirin e Vlorës,   është porti më i madh natyral i Mesdheut dhe i detit Veriut, është 1,25 herë më i madh dhe  dy herë më i thellë se porti Roterdamit  që arrin të përpunojë mbi 440 milion ton mall në vit. Në vendin tonë krimi ekonomik nëpërmjet shtetit shqiptar, saboton  aftësitë dhe kapacitetet e ndërtimeve portuale. Të cilat formojnë grykë hyrjen e qarkullimit dhe të ardhurave ekonomike të vendit. Pushtetarët në nivelem të larta glorifikojnë aftësitë e   portit  Durrësit  vetëm e vetëm të grabisin financimet e thellimit.  Porti  Durrësit është porti më i shtrenjtë dhe më odiner nga ana funksionale nga të gjithë portet e Adriatikut dhe Mesdheut, përveç Afrikës. I birësuar midis raporteve private

shtetërore, politike, aktualisht mbetet porti i vetëm që dikton të gjithë anijet dhe mallrat të përpunohen nën ritmin dhe nivelin e kostove,  pa asnjë konkurencë apo ekuivalente.

Ultësira bregdetare shqiptare zotëron shumë hapësira për ndërtime tregtare dhe turistike me  kosto të ulët.

CILAT JANË KËRKESAT E NDËRTIMIT TË NJË PORTI TREGTAR

Shtete  që  bordurojnë  Mesdheun  apo  Adriatikun, konsiderohen  si  të  privilegjuara  nga  natyra , sepse  zotërojnë  të drejtën të ndërtojnë dhe shfrytëzojnë  infrastrukturën maritime. Për ndërtimin e një porti tregtar nevojitet një basen ujor, nevojitet që të ketë popuj dhe mallra që kërkojnë të përpunohen në port, nevojitet lënda e parë ndërtimore dhe aftësia profesionale për ta projektuar dhe ndërtuar. Në bregdetin shqiptar basenet ujore dhe portet i ka ndërtuar natyra, së bashku me pozicionin gjeografik që siguron përpunimin e mallrave në portet shqiptare Brigjet e Sarandës, Himarës, Vlorës, Semanit, Divjakës, Durrësit, Shëngjinit, Rërës Hedhur,  formojnë basene natyrale për ndërtimin e porteve  tregtare. Të cilët ndërtohen  dhe vetzgjerohen gjatë gjithë egzistencës tyre. Mjafton që të zgjidhet hapësira e nevojshme bregdetare. Fakti që nga koha e 1912 vendi ynë nuk ka projektuar dhe ndërtuar asnjë port të mirfilltë tregtar, turistik apo peshkimi, tregon se kultura dhe diturija mungojnë  që në genin e shtet formimit.

Duke qenë se qeveritë realizojnë ardhjen në pushtet duke grabitur vota, rjedhimisht dhe strategjia e zhvillimit ekonomik ndërtohet në varësi të interesave afatshkurtra që tentojnë të mbajnë në pushtet regjimet egzistuese. Kjo

është arsyeja e mungesës strategjive dhe perspektivave të zhvillimit të detit dhe bregdetit. Edhe ndonjë program

inspirues i një qeverie, anullohet nga   pasardhësi. Si konkluzion, nuk ka zhvillim të infrastrukturës turistke dhe detare pa ndërtimin e koridorit turistik bregdetar dhe pa ndërtimet portuale, ato janë emergjencë mbi emergjencat por kërkojnë  strategji unike e afatgjata në realizimin e tyre.