Hollanda i vendos 6 kushte Shqipërisë para Konferencës së Parë Ndërqeveritare

216
Sigal

Qeveria hollandeze ka paraqitur një raport në lidhje me fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE me Shqipërinë në parlament, duke renditur gjashtë kushte që ajo konsideroi se duhet të plotësoheshin në funksion të konferencës ndërqeveritare.

Raporti mbështetet në raportin pozitiv të Komisionit Evropian për Shqipërinë.

“Komisioni arriti në përfundimin se Shqipëria kishte bërë përparim vendimtar dhe ishte afër përmbushjes së kushteve të vendosura nga Këshilli në funksion të IGC të parë (Konferenca Ndërqeveritare)”, tha raporti.

Qeveria hollandeze renditi gjashtë kushte që ajo konsideroi se duheshin përmbushur para IGC-së së parë, përfshirë reformat zgjedhore dhe gjyqësore dhe intensifikimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë duke bashkëpunuar me vendet e BE-së përmes Planit të Veprimit për të zbatuar Task Forcën e Veprimit Financiar (FATF) ) rekomandimet.

Hollanda tha se Shqipëria duhet të adresojë gjithashtu fenomenin e kërkesave të pabazuara për azil dhe të sigurojë riatdhesimin dhe të ndryshojë Aktin e saj të Mediave në përputhje me rekomandimet e bëra nga Komisioni i Venecias