Avokati i Berishës në gjyqin kundër Blinken: Nderi duhet mbrojtur, edhe kur përballë ke më të fortët!

239
Sigal

/Gazeta TELEGRAF

Flet Jean Yves Le Borgne,  avokati i Berishës në gjyqin kundër Blinken

Në një intervistë, 71-vjeçari Jean Yves Le Borgne,  avokat i pajtuar nga ish-kryeministri Sali Berisha për të ndjekur betejën ligjore në Francë kundër DASH, e konsideron legjitime ngritjen e kësaj padie. Le Borgne sqaron se është kontaktuar nga vetë Sali Berisha, i cili e ka vënë në dijeni për vendimin e DASH, për ta shpallur atë dhe familjen e tij non grata në SHBA, si edhe ka kërkuar prej tij një këshillë si avokat për rrugën që duhej ndjekur. Pyetjes nëse përbën pengesë imuniteti i z.Antony Blinken, për dërgimin e dosjes për gjykim, avokat Le Borgne thotë se në padinë për shpifje, e ngritur në këtë rast nga ish-kryeministri Sali Berisha, nuk nevojitet që i pandehuri të jetë i pranishëm. “Ai mund të gjykohet në mungesë”- thotë Le Borgne. “Sido që të jetë, kemi të bëjmë në një aferë me vlerë më shumë të karakterit simbolik. Dënim nëse do të ketë, është vetëm i llojit të dëmshpërblimit financiar, që në rastin e shpifjes, në Francë janë dënime relativisht të moderuara.”- shton avokati francez, ndërsa thekson se aksioni juridik do të mbështetet mbi parimet e drejtësisë, që operojnë në Francë.

-Zoti Avokat, opinion publik në Shqipëri është i interesuar të kuptojë fillimisht domethënien e hapjes së një padie për shpifje në Francë, nga ana e zotit Berisha kundra Sekretarit Amerikan të Shtetit, Antoni Blinken.

Në Francë çdokush mund të hapë padi për shpifje ndaj çdokujt, me kushtin që akti i supozuar i shpifjes të ketë ndodhur në territorin francez. E meqenëse ajo që zoti Berisha konsideron si shpifje është botuar në websitin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe meqenëse interneti e sjell këtë informacion dhe në territorin francez, akti i shpifjes rezulton të jetë konsumuar edhe në Francë. Nga ky moment është legjitime, që klienti im nga Shqipëria, zoti Berisha të hapë padi në Francë, meqënëse rezulton se ka pësuar shpifje dhe në Francë.

– Zoti avokat, në bazë të kësaj logjike juridike që interneti është i konsultueshëm kudo në botë, zoti Berisha mund të kishte hapur padi dhe në Spanjë, Gjermani, apo në Portugali për shembull…

Ndoshta po, por ndoshta dhe jo. Nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetje, sepse nuk e njoh legjislacionin në këto vende, nëse ato e lejojnë një lidhje të tillë territorialiteti nëpërmjet internetit. Për rastin në Francë, jam i sigurt dhe e marr  përsipër. Nëse shpif në Francë, drejtësia ta merr në konsideratë padinë  dhe publikimi i një shpifje në internet është si publikim në territorin francez.

– A e njihnit personalisht zotin Berisha?

Jo tamam. Kemi një mik të përbashkët. Është ai që më kontaktoi dhe më shtjelloi rastin se ish-presidenti dhe ish-kryeministri i Shqipërisë është shpallur persona non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, fare pa baza sipas tij, dhe më kërkoi se çfarë këshille mund të jepja unë si avokat. Dhe aty i propozova, që unë mund ta merrja përsipër mbrojtjen e interesave të zotit Berisha mbi bazën e argumentimit juridik, që jua detajova më parë. Publikimet në internet mbulojnë edhe territorin francez, ndaj është juridikisht e mundshme të konsiderohet se publikimi në fjalë ka ndodhur në territorin francez dhe si i tillë të gjykohet nga një gjykatë korreksionale franceze, kur paditësi argumenton se publikimi që ai padit, përmban elementë shpifës.

– A jeni optimist për suksesin e procedurës që po ndërmerrni?

– Do të kemi një sukses të parë, kur padia të merret juridikisht në konsideratë në kuptimin që drejtësia franceze të caktojë një gjykatës, hetuesi, i cili do ta shqyrtojë dosjen dhe më pas t’ja paraqesë një trupi gjykues për gjykim në nivelin e gjykatës korreksionale.

– Po imuniteti i Antoni Blinken a nuk do të përbënte një pengesë serioze për çuarjen në gjykim të padisë ?

Në parim po. Veçse padia për shpifje nuk nevojit, që i pandehuri të jetë i pranishëm. Ai mund të gjykohet në mungesë. Sido që të jetë, kemi të bëjmë në një aferë me vlerë më shumë të karakterit simbolik. Dënim nëse do të ketë, është vetëm i llojit të dëmshpërblimit financiar, që në rastin e një shpifjeje në Francë, janë dënime relativisht të moderuara. Por simbolika më e madhe rezulton tek imazhi i një përplasjeje, që në frëngjisht e cilësojmë në mënyrë figurative si ‘poçi prej balte kundra poçit prej hekuri’. Nderi duhet mbrojtur dhe kur përballë ke më të fortët. Ky është sensi i drejtësisë.

– Së fundi, a keni hasur në një jurisprudencë të ngjashme në Francë, me rastin e zotit Berisha?

Ende nuk kam filluar nga analiza e detajuar e dosjes. Sigurisht është e pjesë e punës sime të hulumtoj në anale për dosje të ngjashme. Por përtej ekzistencës së rasteve analoge, aksioni im juridik do të mbështetet mbi parimet e drejtësisë, që operojnë në Francë, shpifja në internet edhe nëse është kryer në një vend tjetër, asimilohet me një shpifje në Francë, duke qenë se interneti e ka përhapur atë dhe në Francë.