Sigal

Nëse keni zgjedhur letrën e parë:

Pak panik kur ka kaos dhe jeta na del nga kontrolli. Njerëzit e tjerë kanë aftësinë për t’u përballur me ndryshimet dhe për të përqafuar ndikimin e dukshëm të një fuqie më të lartë që riorganizon jetën e tyre. Këto ndryshime po ndodhin tani për shkak se ato janë pjesë e udhëtimit tuaj dhe janë mbjellë hyjnisht në jetën tuaj me qëllim përafrimin me fatin e shpirtit tuaj. Në vend të panikut, sepse gjërat janë jashtë kontrollit tuaj, përqendrohuni në ndryshimin e qëndrimit tuaj dhe në marrjen e aksesit ndaj atyre bekimeve të fshehura, sepse ato ndryshime janë të pranishme dhe janë për të mirën tuaj.

Nëse keni zgjedhur letrën e dytë:

Një jetë e lumtur familjare mund të arrihet duke përmbushur pritjet e të tjerëve me të mirën tonë. Duke mos kontrolluar të tjerët, ne lehtësojmë presionin që ata përjetojnë për sjelljen dhe mendimin në një mënyrë që mund të mos jetë e natyrshme për ta. Tani është koha e përkryer për të bërë një inventar të brendshëm se si mund të duken pritjet e të tjerëve dhe të jeni të sinqertë me veten duke pyetur nëse këto shpresa janë shumë joreale për t’i ruajtur dhe edukuar.

Nëse keni zgjedhur letrën e tretë:

Ne të gjithë jemi në gjendje të krijojmë magji në jetën tonë dhe ne vijmë në këtë tokë me aftësitë, njohuritë dhe prirjet natyrore të mjaftueshme për të arritur sukses në përpjekjet tona. Nëse nuk e pëlqen drejtimin nga po shkon, ndrysho! Ne të gjithë kemi fuqinë për të ndryshuar realitetin tonë të jetës sa herë që nuk ndiejmë se po jetojmë në potencialin tonë të plotë. Kjo varet vetëm nga ju!