Vonesa gjuhësore te fëmijët: Simptomat, shkaqet dhe trajtimi

93
Sigal

Çfarë është vonesa gjuhësore?

Një vonesë gjuhësore është një lloj çrregullimi i komunikimit. Fëmija mund të ketë një vonesë gjuhësore nëse nuk i përmbush etapat e zhvillimit të gjuhës për moshën e tij. Aftësitë gjuhësore mund të zhvillohen me një ritëm më të ngadaltë se shumica e fëmijëve. Ata mund të kenë probleme të shprehin veten ose të kuptojnë të tjerët.

Llojet

Një vonesë gjuhësore mund të jetë receptive, shprehëse ose një kombinim i të dyjave. Një vonesë gjuhësore receptive ndodh kur fëmija ka vështirësi të kuptojë gjuhën. Një çrregullim i gjuhës shprehëse ndodh kur fëmija ka vështirësi në komunikimin verbal.

Simptomat

1. Nuk flet (qoftë edhe tinguj pa kuptim) deri në moshën 15-muajshe.
2. Nuk flet deri në moshën 2-vjeçare.
3. Pamundësi për të folur me fjali të shkurtra deri në moshën 3-vjeçare.
4. Vështirësi në ndjekjen e udhëzimeve.
5. Shqiptim ose artikulim i dobët.
6. Vështirësi në bashkimin e fjalëve në një fjali.
7. Harresë e fjalëve në fjali.

Shkaqet

Vonesat e gjuhës te fëmijët kanë shumë shkaqe të mundshme. Në disa raste, më shumë se një faktor kontribuon për vonesën gjuhësore.

1. Dëmtimi i dëgjimit
2. Autizmi
3. Paaftësi intelektuale
4. Çrregullime psikologjike

Trajtimi

Pas diagnozës, plani i trajtimit të fëmijës ka të ngjarë të përfshijë terapinë e të folurit dhe gjuhës. Një patolog i licencuar i të folurit do të përfundojë një vlerësim për të përcaktuar llojet e problemeve me të cilat po përballet fëmija.