Sigal

Prisni t’ju dalë fotoja e dytë në slideshow-n sipër dhe sapo ta gjeni, ndani përgjigjen tuaj me të gjithë.

Në rreshtat dhe kolonat me shkronjën “M”, diku aty do t’ju shfaqet “N”-ja…Bëhet fjalë për rreshtin e gjashtë dhe kolonën e dymbëdhjetë!