DW: Vizat gjermane/ Si do realizohet bashkimi familjar pas daljes së rregullores së re për Ballkanin. Ja dokumentat që nevojiten

503
Sigal

Kjo do të thotë se kohëzgjatja në pritje për një takim në ambasadë është zgjatur edhe më shumë, nga gjashtë deri tetë muaj  që ishte mesatarja

Vizat gjermane: Më shumë se një vit për bashkim familjar

Pandemia zgjat kohën e pritjes në ambasadat gjermane për bashkim familjar, bëhet e ditur nga një përgjigje e qeverisë gjermane në Bundestag.

Nga Deutsche Welle

Më shumë se një vit duhet të presin familjet nga Kosova e Serbia për t’u bashkuar me të afërmit e tyre në Gjermani. Ndërsa në ambasadat e Sarajevës dhe të Tiranës pritja për vizë bashkimi familjar shkon deri në dhjetë muaj, në Shkup deri në tetë muaj.

Këto shifra i jep qeveria gjermane në përgjigje të një pyetjeje me shkrim, të shtruar nga grupi parlamentar i liberalëve (FDP) në parlamentin gjerman (Bundestag), mbi gjendjen e digjitalizimit të procedurës së dhënies së vizave sipas rregullores se Ballkanit Perëndimor.

Kjo do të thotë se kohëzgjatja në pritje për një takim në ambasadë është zgjatur edhe më shumë, nga mesatarisht gjashtë deri tetë muaj që kishte qenë deri në mars të këtij viti për vizën për bashkim familjar, siç dilte në pah kohë më parë (prill 2020) nga një studim evaluimi i Entit të Punës për Rregulloren e Ballkanit Perëndimor.

Vonesa pandemie

Qeveria gjermane e argumenton këtë zgjatje me mbylljen e ambasadave gjatë Covid 19. Që nga 2 korriku 2020, ambasadat kanë nisur sërish të japin viza për një sërë rastesh të justifikuara, siç janë ato të bashkimit familjar. Përveç mbylljes së ambasadave, janë edhe masat e higjienës, që e ngadalësojnë edhe më shumë procedurën e dhënies së vizave. “Kështu për shembull, numri i njerëzve që duhet të jenë njëkohësisht në zyrat e pritjes dhe në sportelet e dhënies së vizave është i kufizuar, e kjo bën që koha e pritjes deri në takim në ambasadë, të bëhet më e gjatë”, argumenton qeveria në përgjigjen e saj.

Ndryshe qëndron puna me personat që vijnë në Gjermani me punë. Vetëm në Beograd, ata duhet të presin dy deri në tre muaj, e në Tiranë deri në tre muaj, deri sa të marrin një takim në ambasadë, shkruhet më tej në përgjigje. Në konsullatat e tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk ka nevojë për pritje për vizë pune.

Rregullorja e Ballkanit Perëndimor

Më 26 gusht 2020 qeveria gjermane miratoi zgjatjen e së ashtuquajturës Rregullore të Ballkanit Perëndimor. Ajo u lejon edhe personave me kualifikim të ulët të vijnë në Gjermani për të punuar, nëse kanë një kontratë pune.

Ndryshe nga rregullorja aktuale, që ekziston prej vitit 2016, rregullorja e mëpasshme, që pritet të hyjë në fuqi më 1 janar 2021, parashikon një kufizim të kontingjentit prej 25.000 vetësh në vit. Sipas partisë opozitare liberale, zgjatja e rregullores së Ballkanit Perëndimor, e cila është kaq e vlefshme ekonomikisht, ishte veprim i drejtë, por jo kufizimi i numrit të personave.

Qeveria gjermane e justifikon këtë masë kufizuese me kapacitetet nëpër ambasada. Ndërsa liberalët propozojnë që në vend që të kufizohet numri i imigrantëve, më e udhës është që „ambasadave gjermane t’u jepet një mbështetje më e fortë në përpunimin e vizave“. Prej vitit 2021 Gjermania ka vendosur të hapë një Ent Federal për Çështje të Jashtme por ende është e paqartë se sa do të merret kjo zyrë edhe me vizat e Rregullores së Ballkanit Perëndimor.

Qeveria gjermane shpjegon ndër të tjera në përgjigjen e saj se procedura e lënies së takimit në ambasada është tërësisht e digjitalizuar në të gjitha ambasadat.  Kërkesat si për vizat nacionale, ashtu edhe për ato Schengen, parashtrohen në internet: kërkesat për vizë  dhe të dhënat pajisen me një kod digjital, me anë të të cilit mund të lexohen direkt nga sistemi i brendshëm i Gjermanisë. Në të njëjtën mënyrë kalojnë edhe shenjat e gishtërinjve dhe fotografitë. Të dhënat përpunohen në mënyrë digjitale e të automatizuat nga Enti Federal i Administratës. Ndërsa vizat Schengen përpunohen në mënyrë të automatizuar, dokumentet e nevojshme për vizat nacionale kalojnë ende në rrugë postare nga njëra zyrë te tjetra.

Më 9 tetor 2020 rregullorja e Ballkanit Perëndimor  do të shtrohet për miratim në Dhomën e Landeve (Bundesrat). Mbas kalimit në Bundesrat, rregullorja hyn në fuqi  më 1 janar 2021.

Bashkimi familjar në Gjermani

Kush mund të aplikojë për anëtarët e familjes të bashkohen me ta dhe të banojnë në Gjermani?

Ju mund të migroni në Gjermani për t’u bashkuar me një anëtar të familjes, në rast se jeni:

 • Bashkëshorti/ja
 • I/e fejuari/a
 • Prind i një fëmije në Gjermani
 • Fëmijë
  • Nën moshën 16-vjeçare
  • Nën moshën 18-vjeçare, prindi/prindërit e të cilit janë refugjatë ose azilkërkues
  • Midis grupmoshës 16 deri në 18 vjeçe, që mund të flisni gjermanisht dhe të integroheni në jetën gjermane
 • Person në varësi, që mund të përballet me vështirësi të mëdha pa mbështetjen e anëtarit të familjes

Kushtet

Ju mund të migroni në Gjermani për t’u bashkuar me një anëtar të familjes suaj, i/e cili/a:

 • Është shtetas/e gjerman/e
 • Ka leje qëndrimi
 • Zotëron leje qëndrimi për të punuar apo për mbrojtje humanitare
 • Është student pasuniversitar ose student me burse në Gjermani

Kushtet e përgjithshme për imigracionin e anëtarëve të familjes janë si vijon:

 • anëtari i huaj i familjes që jeton ligjërisht në Gjermani, që nënkupton se ai/ajo zotëron leje qëndrimi ose vendosjeje
 • zotërimi i hapësirës së mjaftueshme të jetesës
 • anëtari i familjes zotëron mjete të mjaftueshme për ta mbështetur atë ose veten, pa u mbështetur te fondet publike (përfitime nga sigurimet shoqërore për të mbajtur veten) dhe
 • nuk ka motiv për dëbim