Ministri i Financave, Ervin Mete: Plan për rritjen e kreditimit, mbështetje për sektorët e ekonomisë që kanë më shumë nevojë

18
Sigal

Ministri i Financave, Ervin Mete, ka deklaruar se Shqipëria ndodhet në një pozicion të favorshëm për të rritur ambicjen e zgjerimit të aksesit në financë dhe për të forcuar rolin e sektorit bankar në zhvillimin e sektorit privat në vend. Gjatë fjalës së mbajtur në 25-vjetorin e Shoqatës Shqiptare të Bankave, Ministri Mete u shpreh se kërkohet tanimë një angazhim më i madh i sektorit bankar për sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë, ndërsa tha se për këtë Ministria e Financave po diskuton për një plan të përbashkët me Bankën e Shqipërisë.

“Janë 4 drejtime të cilat kërkojnë avancimin e përpjekjeve tona të përbashkëta dhe një përfshirje më të gjerë të sektorit bankar. Së pari, ky sektor duhet të jetë edhe më aktiv sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së mëtejshme të zhvillimit të ekonomisë. Së dyti, i duhet kushtuar vëmendje e posaçme alokimit sa më eficient të fondeve drejt sektorëve më produktivë të ekonomisë. Së treti, paralelisht me rritjen e kreditimit dhe përmirësimin e alokimit të fondeve, duhet bërë më shumë, në drejtim të rritjes së përfshirjes financiare të popullsisë. Dhe së fundi, por jo më pak i rëndësishëm, inovacioni, digjitalizimi dhe modernizimi i mëtejshëm i shërbimeve, kur jetojmë në Botën e Fintech dhe inteligjencës artificiale, duhet të mbetet një prioritet i sektorit bankar,” u shpreh Ministri i Financave Ervin Mete.

Ministri theksoi se sistemi bankar në Shqipëri ka bërë progres të konsiderueshëm gjatë viteve të fundit. Shprehje e këtij konsolidimi ka qënë edhe përballimi i suksesshëm i goditjeve të njëpasnjëshme të viteve të fundit, me tërmetin, pandeminë dhe së fundmi efektet e zhvillimeve gjeopolitike dhe situatat inflacioniste.

Ministri Mete tha gjithashtu se Plani i Rritjes, i miratuar nga Këshilli Europian dhe që pritet tashmë të nisë zbatimin përmes një plani ambicioz reformash, do të shërbejë si një shtysë për përshpejtimin e procesit të integrimit, duke sjellë për vendet e rajonit disa nga përfitimet e anëtarësimit përpara hyrjes në BE, siç është edhe rasti i anëtarësimit të mundshëm të Shqipërisë në Zonën Unike të Pagesave në Euro, me përfitime të konsiderueshme dhe ulje të kostove të transaksioneve bankare.