Misteri i anijes jugosllave në Pashaliman më 1959-s dhe shpëtimtari me rimorkiator “Dulla”

907

 Flet ish -shifranti i Komandës së Flotës Luftarake Detare, Jorgji Koli Çapo, për periudhën dhjetor 1958-1962

 Siç jam shprehur edhe më parë, Flota Luftarake Detare shqiptare në vitet 1960-1980 u fuqizua me mjete luftarake gjigande dhe mjete të tjera ndihmëse. Kuadrot e Flotës Luftarake detare ishin shumë të përgatitur nëpër akademitë ushtarake sovjetike dhe në shkollën ushtarake të Pashalimanit, përgatiteshin çdo vit me qindra kursant për specialitetet detare si radistë, motoristë, elektricistë, timonier, sinjalistë etj., deti është shumë kapriçoz, ai ndryshon nga dita në ditë, nga ora në orë, në varësi të prognozës që jepte reparti i shërbimit hidrografik.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf