Ndryshimet klimatike, Maqedonia e teta për nga rrezikshmëria

317
Maqedonia gjendet në vendin e tetë të tabelës me vendet më të rrezikuara në botë nga ndryshimet klimatike për vitin 2016, të cilën sot e ka publikuar organizata gjermane “Xhermanvoç“. Në analizën paraprake nga viti 2015, vendi është gjetur në vendin e 18.
Indeksi global klimatik 2018, analizon deri në cilën shkallë vendet janë të gatshme nga pasojat e fatkeqësive natyrore (stuhi, vërshime, vala të nxehti etj.). Përgjithësisht, shkalla e rrezikshmërisë është shumë më i lartë te vendet më pak të zhvilluara në lidhje me shtetet e zhvilluara industriale. 
Nga “Xhermanvoç“, thonë se indeksi është paralajmërim për atë që në të ardhmen mundet që të ndodh si pasojë nga fatkeqësitë ekstreme klimatike dhe ndryshimet klimatike.