Java Europiane e ndërgjegjësimit mbi përdorimin e antibiotikëve

476
Më datë 16 Nëntor 2017, Urdhri Farmacistëve të shqipërisë, Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjeksisë, UMT, organizojnë aktivitetin “ Java Europiane e ndërgjegjësimit në përdorimin e antibiotikëve”. Ky aktivitet fillon në orën 08:30 në sallën “BALSHAJ”, në Hotel Tirana Internacional. Në këtë aktivitet do të diskutohet për objektivat strategjike dhe plani i veprimit kundër antibiotiko-rezistencës bakteriale, menaxhimi i antibiotikëve nga farmacisti, mbështetur në kodin etik dhe deontologjik. Si edhe seancë diskutimi dhe pyetjesh për antibiotikët dhe toksiciteti i tyre,ëmbëlsuesit, konservuesit, tretësit dhe ngjyruesit potencialisht të dëmshëm në antibiotik.
Sigal