FADIl KEPI: PËRFITIMET E PUNONJËSVE TË KULTURËS DHE SPORTIT

829
Sigal

Ja cilat janë kushtet për të përfituar pension punonjësit e kulturës, të artit dhe sportistët

Kushtet për përfitimin e pagesë së lejes dhe shpërblimin e lindjes, përfitimi i pensionit të plotë, ripunësimi pas pensionit dhe detyrimet financiare

Pensioni për punonjësit e kulturës

Pyetje

Në disa letra nga rrethe të ndryshme të vendit dhe në emigracion pyesin : cilat janë kushtet për të përfituar pensione punonjësit e kulturës dhe të artit ? 

Përgjigje

Punonjësit e kulturës dhe të artit si : aktorët e Teatrit Kombëtar, teatrove tjera dramatike, Estradave profesioniste, regjisorët e tyre, të…

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)