Amnistia në burgje/ Ja kush janë të dënuarit që lënë qelitë për festa

360
Sigal

Shtatë kategori të dënuarish do të përfitojnë nga amnistia me rastin e festave të fundvitit.

Sipas draftit final të Ministrisë së Drejtësisë, nga amnistia nuk do të përfitojnë personat që janë dënuar për aktivitetet e paligjshme të lojërave të fatit.

Pas dy vitesh ndërprerje, këtë vit qeveria do të amnistojë disa të burgosur, duke i lënë në liri në prag të festive të fundvitit.

Abc News ka siguruar draftin final të hartuar nga Ministria e Drejtësisë, në të cilin janë parashikuar disa grupe të dënuarisht, që do të lënë qelitë javën e fundit të këtij viti.
Sipas ligjit, amnistohen personat e dënuar meshkuj me vendim gjyqësor të formës së prerë me burgim deri në 2 vjet. Amnisti përfitojnë edhe ata që janë dënuar me forma alternative, për dënime të dhëna deri në datën 30 shtator të këtij viti, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi.

Po ashtu, do të lënë qelitë të dënuarit meshkuj që deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 2 vjet. Do të amnistohen edhe ata që në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë mbi moshën 60 vjeç.

Sa i përket femrave dhe të miturve, do të amnistohen ato që janë dënuar me burgim deri në 3 vjet ose çdo lloj dënimi tjetër më të butë, duke përfshirë gjobën ose një nga llojet e alternativave të dënimit me burgim, për dënime të dhëna deri në datën 30 shtator, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi.

Të lira do të lihen edhe të dënuarat me burgim, të cilat deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 3 vjet. Edhe të dënuarat që këto ditë janë baras ose mbi moshën 50 vjeç, do të lënë qelitë e dënimit.

Një tjetër kategori që përfiton nga amnistia janë të dënuarit me burgim, të cilët, në kohën e kryerjes së veprës penale, kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç.

Për femrat dhe të miruarit ka edhe një përjashtim tjetër. Në pikën 8, të nenit 3 thuhet se femrave dhe të miturve, që nuk përfshihen tek kategoritë përfituese, u zbriten 1/4 e dënimit të mbetur, pavarisht kritereve ndalues. Përjashtohen vetëm ata janë përsëritës të së njëjtës vepër penale.

Kriteri ndalues për të përfituar amnisti janë veprat penale për të cilat ata janë dënuar.

Neni 4 të drafit ndalon lirimin e të dënurave për për krime kundër njerëzimit, krime kundër jetës, të kryera me dashje dhe veprat penale kundër pasurisë.

Do të përjashtohen nga aminista edhe të dënuarit që janë kapur duke zhvilluar aktivitetin e lojërave të fatit.