AP, rekomandon nisjen e hetimeve ndaj policit rrugor në Lezhë

133
Avokati i Popullit, z. Igli Totozani, rekomandon fillimin e hetimit për veprën penale “Kryerja e veprimeve arbitrare” ndaj punonjësit të Komisariati të Policisë Lezhe A. B., për ushtrim dhune fizike të pajustifikuar ndaj qytetarit B. K., gjatë një konflikti ndodhur në kryqëzimin e rrugës Shëngjin Lezhë më datë 20 Gusht 2016, parashikuar nga neni 250 të Kodit Penal.
Avokati i Popullit z. Igli Totozani i ka dërguar një rekomandim kreut të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor z. Zeqir Hoda. Në këtë rekomandim sqarohet se:
Avokati i Popullit ka filluar me inisiativë rastin e bërë publik në media për dhunën e ushtruar nga punonjësi i policisë së Komisariatit Lezhë A. B., ndaj qytetarit B. K. gjatë një konflikti të ndodhur për shkak të detyres në aksin rrugor Shëngjin-Lezhë me datë 20 Gusht 2016. Mbi këtë shqetësim është urdhëruar kryerja e një hetim të pavarur administrativ, në vijim të së cilit janë kryer një sërë veprimesh të cilat kanë konsistuar në marrjen e shpjegimeve me proces-verbal të qytetarit B. K., marrë në ambientet e Komisariatit Lezhë, marrja e shpjegimeve verbale nga Shefi i Komisaritit Lezhë Z.B. P., kqyrja dhe administrimi i dokumentacionit që lidhet me ngjarjen, depozituar në dosjen përkatëse pranë ambienteve të sigurisë të Komisariatit Lezhë, këqyrja fizike e shtetasit B. K. dhe fotografimi i shenjave të dhunës së pretenduar që ai kishte në trup.
Gjatë shpjegimit të rrethanave të ngjarjes në këtë rekomandim nga Avokati i Popullit mes të tjerash theksohet se:
“Pas shuarjes së konfliktit fillestar dhe ardhjes në vendngjarje të furgonit të policisë me efektivë të patrullës mbështetëse, në një moment qetësie dhe situate kontrolli, e cila mundësonte vazhdimin e veprimeve policore pa nevojën e përdorimit të forcës për të përmbushur detyrën, punonjësi i policisë A. B. godet me grusht në fytyrë shtetasin B. K. duke e rrëzuar në tokë, gjithashtu duke vazhduar me goditje dhe kur ai ishte i shtrirë në tokë. Pas këtij momenti pamjet filmike tregojnë se efektivë të tjerë të policisë largojnë punonjësin e Policisë A. B. nga personi i qëlluar dhe kryejnë shoqërimin e B. K. për në furgonin e policisë dhe pastaj në Komisariatin e Policisë Lezhë.
Nga kqyrja fizike e shtetasit B. K. nga ana e ekspertëve të Avokatit të Popullit në ambientet e sigurisë të Komisariatit Lezhë me dt 21.08.2016 është konstatuar enjtje në pjesën e djathtë të fytyrës, skuqje e syrit të djathtë, hematomë poshtë krahut të majtë, gërvishtje në krahun e djathtë dhe poshtë këmbës së majtë. Gjithashtu ankuesi pretendonte se ndjente dhimbje në brinjët e krahut të majtë.
Duke analizuar në tërësi ngjarjen me provat e administruara rezultoi se:
Veprimet e kryera nga punonjësi i policisë të Komisariatit Lezhë A. B., janë të paligjshme dhe bien ndesh me dispozitat përkatëse ligjore dhe akteve nënligjore të cilat normojnë veprimtarinë e punonjësve të Policisë së Shtetit dhe konkretisht:
Nenin 105 të V.K.M-së nr.750 datë 16.09.2015 “Për miratimin e Rregullores së Policisë të Shtetit” ku thuhet: “Etika e Policisë së Shtetit përmban parimet dhe normat që rregullojnë raportet e sjelljes, qëndrimit, plotësimit të detyrave dhe komunikimit të punonjësit të Policisë për të vepruar në përputhje me ligjin, me standartet më të larta profesionale në mënyrë të drejtë, të paanshme dhe në respektim të dinjitetit njerëzor të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut”.
Nenin 133 pika 1 të ligjit “Për Policinë e Shtetit” ku thuhet: “Punonjësi i Policisë përdor forcën për të përmbushur detyrën vetëm kur kjo është e nevojshme dhe vetëm nëse të gjitha masat e tjera janë të pasuksesshme apo të pamundura”.
Me këto veprime punonjësit e policisë janë përgjegjës sipas nenit 211 të “Rregullores së Policisë së Shtetit”, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.750 datë 16.09.2015, ku thuhet: “Punonjësi është përgjegjës për përdorim të paligjshëm dhe të paarsyeshëm të forces”
Këto veprime bien ndesh me Misionin e Policisë së Shtetit, që është ruajtja e rendit dhe sigurisë publike në përputhje me ligjin dhe duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut, parashikuar në nenin 2 të ligjit nr.108/201, “Për Policinë e Shtetit”.
Shteti i ka dhënë Policisë përgjegjësi për kryerjen e shërbimeve të policimit në respekt të shtetit ligjor. Prandaj dhe shërbimet policore duhet t’i përshtaten parimeve të demokracisë, zbatimit të ligjit dhe respektimit të të drejtave të njeriut.
Konstatohet se punonjësi i policisë A. B. ka ushtruar dhunë fizike të panevojshme ndaj qytetarit B. K., në një moment qetësie dhe kur ai ishte vënë në dispozicion të veprimeve të tyre. Kjo dhunë fizike është ushtruar në tejkalim të kompetencave gjatë ushtrimit të detyrës pasi goditja me grusht dhe perplasja e tij në tokë në një moment të befasishëm mund të shkaktojë rrezikimin e jetes së shtetasit dhe për rrjedhojë ka dyshime të arsyeshme e të bazuara se ai ka kryer veprën penale “Kryerja e veprimeve arbitrare”.
Objekti i veprës penale të mësipërme është marrëdhënia juridike e vendosur për të rregulluar veprimtarinë e rregullt shtetërore ose shërbimin publik që kanë të bëjë me respektimin e lirive të shtetasve, të mbrojtura posaçërisht me legjislacionin penal nga veprimet ose mosveprimet kriminale.