Procedurat e përfitimit të pensionit për nëpunësit, emigrantët, mjekët, farmacistët, minatorët dhe bujqit

    155

    Specialisti Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve, që i bëjnë lexuesit e gazetës “Telegraf”: Baza ligjore për të përfituar pension pleqërie punonjësit e fushave të ndryshme

    Pensionet e pa tërhequra

    Mbështetur në nenin 62 të ligjit të sigurimeve shoqërore, pensionet e pa tërhequra në vendin tonë merren deri në 36 muaj. Por, ju keni të drejtë që të pajisni me autorizim të noterizuar një të afërmin tuaj në Shqipëri që gjatë kohës që ju qëndroni jashtë vendit t’ju tërheqë pensionin duke i dhënë librezat e pensionit dhe autorizimin e noterizuar deri në 6 muaj. Sa herë rriten pensionet shtohen edhe pensionet tuaja pa qenë e nevojshme të plotësoni dokumente të tjerë. Për sa kohë pensionet qëndrojnë të pa tërhequra, sigurimet shoqërore nuk paguajnë interesa bankare.

    për më tepër lexoni Gazetën Telegraf