Kalimet e emigrantëve të paligjshëm në kufij, në Shqipëri u zbuluan 4550 gjatë 2018-s

219

Ballkani Perëndimor mbetet pikëkalimi kryesor i refugjatëve drejt BE-së

Agjencia e Bashkimit Evropian Frontex në analizën e saj të riskut për vitin 2019 ka bërë publike shifrat për kalimet e paligjshme kufitare në vendet jashtë BE-së. Sipas analizës, në 2018-n, në vendin tonë u raportuan 4550 kalime të jashtëligjshme të emigrantëve që zgjodhën rrugën mes Greqisë dhe Shqipërisë. Këto shifra raportojnë për një ulje të zbulimeve të emigrantëve të jashtëligjshëm që kaluan në vendin tonë, pasi një vit më parë u raportuan 6396. Në 2018, numri i kalimeve të paligjshme kufitare që u zbuluan arriti nivelin më të ulët në 5 vjet, por presioni i migrimit mbeti relativisht i lartë në kufijtë e jashtëm të Bashkimit Evropian, sipas Analizës së Riskut të Frontex për raportin 2019, i cili u publikua në muajin shkurt të këtij viti. Shifra totale ra 27% nga viti i kaluar në 150 114 dhe ishte 92% poshtë kulmit të migracionit në 2015-n. Kjo ishte në pjesën më të madhe si pasojë e rënies dramatike të numrit të emigrantëve në rrugën Mesdhetare Qendrore ku numri e zbulimeve u zvogëlua me 80% në 23 485. Ballkani Perëndimor u shndërrua në rrugën më të frekuentuar të emigrimit në Evropë. Për sa i përket Spanjës, presioni ndaj saj ka ardhur në rritje vitet e fundit, dhe numri i zbulimeve në 2018-n arriti 57 034, dy herë më shumë se 2017-a. Numri i largimeve nga Maroku u pesëfishua. Mesdheu lindor pati një numër më të zbulimesh se rruga e pjesës perëndimore. Në këtë zonë pati 56 561 kalime ilegale, fluksi u rrit me 34% se viti i kaluar për shkak dhe të rritjes së kalimeve tokësore nga Turqia në Greqi. Ballkani Perëndimor vijoi të ishte rruga nga migrantët e parregullt që përpiqen të arrijnë Evropën Perëndimore nga Turqia. Dy rrugë kryesore nëpër rajon u dalluan në vitin 2018 me zhvendosjen e presionit mes tyre, pasi aktivitetet e kontrollit kufitar u përforcuan dhe u përforcuan në zona të caktuara. Migrantët udhëtuan përmes rrugës qendrore përmes Serbisë dhe rrugës që rrjedh nga seksionet kufitare greko-shqiptare, përgjatë korridorit boshnjak dhe hercegovinas-kroato-slloven dhe, në një masë më të vogël, në kufijtë e BE-së me Hungarinë, Kroacinë dhe Rumaninë. Vitin e kaluar, Frontex filloi të mbledhë të dhëna të detajuara mbi gjininë dhe moshën e migrantëve të parregullt. Pothuajse një në pesë prej të gjithë emigrantëve të zbuluar vitin e kaluar pretenduan të ishin nën moshën 18 vjeçare. Linjat lindore, perëndimore dhe qendrore të Mesdheut përfaqësonin pikat hyrëse kryesore për fëmijët që vinin. Ky zhvillim i ri është vendimtar jo vetëm për një monitorim dhe kuptim më të mirë të flukseve hyrëse migratore, por edhe për identifikimin efektiv të grupeve të prekshme, citon Frontex. Analiza e Riskut për vitin 2019 gjithashtu paraqet tregues të ndryshëm në lidhje me kufijtë e jashtëm të BE dhe migrimin në 2018-n që përfshijnë:

– 190 930 refuzime hyrjeje (rritur 4%)
– 148 121 kthime efektive nga shtetet anëtare (ulur 5%)
– 13 728 kthime të koordinuara ose të organizuara nga Frontex (ulur 3%)
– 10 642 zbulime të kontrabandistëve / lehtësuesve (rritur 4%)