MAS shpall listën e studentëve që i janë njohur diplomat

140
Ministria e Arsimi ka publikuar listën e diplomave të cilat janë njehsuar. Zyrtarët e MAS i bëjnë thirrje studentëve që kanë emrin në listën e mëposhtme të tërheqin diplomën e njohur tashmë nga institucionet shqiptare.
Njehsimi i diplomave është një proces që zgjat rreth 45 ditë. Të rinjtë që kanë mbaruar studimet jashtë shtetit nuk aplikon për punë në institucionet shqiptare nëse nuk e kanë njehsuar diplomën.

Lista e diplomave të njëhsuara