Ngushtohet diferenca në paga mes grave dhe burrave në Shqipëri

205
Diferencat ​në të ardhurat nga paga, mes grave dhe burrave në tregun e punës në Shqipëri, duket se po ngushtohet gjithnjë e më shumë.
Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se, paga mesatare e grave është rreth 44 mijë lekë. Krahasuar me pagën mesatare të burrave prej 47 mijë lekësh, hendeku përllogaritet në 6%, nga 10% që ishte në vitin 2014.
“Kjo vjen kryesisht nga vet gratë. Duke qenë më të lira, më të hapura, kërkojnë të menaxhojnë vet jetën e tyre. Kjo është tendencë sidomos në brezin e ri. Gratë kërkojnë nivel më të lartë page dhe investimi në formim është më i lartë, por edhe shoqëria është më e hapur”, tha sociologu Edmond Dragoti.
Sipas profesioneve, burrat rezultojnë të paguar më mirë në pozicionet e specialistëve të Teknologjisë së Informacionit, Shëndetësisë, Arsimit, Administrim Biznesit apo shërbimeve të Mbrojtjes, në industri etj.
INSTAT vëren se, në pozicione menaxheriale, gratë janë më të paguara sesa burrat, por sipas sociologëve kjo nuk do të thotë se nuk ka diskriminim.
“Numri i grave në këto pozicione është i pakët dhe ato që i fitojnë këto pozicione janë shumë të kualifikuara”, tha më tej Edmond Dragoti.
Hendeku gjinor i pagave në Shqipëri është më i ulët sesa në disa vende të zhvilluara europiane. Por, në këto shtete, pjesëmarrja në forcat e punës është më e lartë, po ashtu edhe niveli i pagës, që janë dy faktorë që ndikojnë në zgjerimin e hendekut.