Fadil Kepi: Ndërprerja e punës për shoqërimin ushtarakëve, nënat me shumë fëmijë, probleme me datëlindjen dhe pensionin

142
Specialisti i sigurimeve shoqërore, Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve të lexuesve të gazetës “Telegraf”
Ndërprerja e punës për shoqërimin e partnerit në shërbim ushtarak

Pyetje
Znj. Xhemiko Aliaj nga Durrësi shkruan: Kam punuar mësuese 32 vjet dhe këtë vit plotësoj moshën e pensionit.Pyes: A njihet periudhë pune koha që kam ndërprerë punën prej 7 vjetësh mbasi kam shoqëruar bashkëshortin që punonte ushtarak dhe atje qëndrova pa punë?

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)