MARS: Çelen aplikimet për Doktoraturë. Ja afati

1023
Sigal

 

Kandidatë që kanë mbaruar studimet e nivelit të dytë, tashmë kanë mundësi të aplikojnë për programet e studimit të ciklit të tretë “ Doktoraturë” për vitin 2021 -2022, deri në 31 Mars të vitit të ardhshëm. Ministria e Arsimit ka nxjerrë udhëzimin në lidhje me hapjen e programeve të ciklit të tretë sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë.

Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i miratuar, i hap rrugë nisjes së aplikimeve për pranimet e reja. Në këtë udhëzim konfirmohen procedurat dhe afatet e aplikimit për të gjithë kandidatët e interesuar. Ndërsa për hapjen e studimeve të doktoratës ende nuk është publikuar ndonjë afat konkret në lidhje me aplikimet, apo kuotat e pranimeve që do të realizojnë për këtë cikël institucionet e arsimit të lartë publik.

Aplikimet në programet e ciklit të tretë me kohë të plotë për të gjitha kategoritë e kandidatëve do të bëhen në sekretaritë mësimore të fakultetit, në të cilin kandidati kërkon të ndjekë. Gara edhe për këtë cikël studimesh do të zhvillohet me anë të dosjes, ndërsa sa i takon tarifës, ajo ndryshon në varësi të institucionit Arsimor.

Në dosjen e aplikimit duhet që të përfshini diplomat, ose fotokopjet e noterizuara që tregojnë përfundimin e studimeve të nivelit të dytë, diplomat përkatëse dhe listat e notave të studimeve të kryera në ciklin e parë “bachelor”, vërtetimin për njohjen e një prej 5 gjuhëve të huaja të BE-së, sipas testeve ndërkombëtare të aprovuara nga MASR. Ndërsa për shtetasit e huaj kërkohet edhe dëshmia e njohjes së gjuhës shqipe.