Unioni Europian i Pilotëve/ Jemi të zhgënjyer që kontrollorët në Rinas janë të burgosur dhe të shqetësuar që janë sjellë të huaj

74
Sigal

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Pilotëve të Linjës Ajrore (IFALPA) është jashtëzakonisht e shqetësuar me zhvillimet e fundit të situatës që përfshin Kontrolluesit e Trafikut Ajror në Shqipëri. Konventa Ndërkombëtare për Aviacionin Civil ndalon një kontrollues të trafikut ajror të ushtrojë privilegjet e licencave të tyre dhe vlerësimet përkatëse në çdo kohë kur ata janë të vetëdijshëm për ndonjë ulje të aftësisë së tyre mjekësore që mund t’i bëjë ata të paaftë për të kryer në mënyrë të sigurt dhe të saktë këto privilegje. Konsiderohet e pasigurt që një person të kryejë kontroll të trafikut ajror që është i dëmtuar fizikisht ose mendërisht në ndonjë mënyrë, ose i pakualifikuar dhe i pa trajnuar për pozicionin.

Federata është e zhgënjyer, kur pa se tre Kontrollues të Trafikut Ajror janë ende të ndaluar në paraburgim, pasi kanë ushtruar detyrimin e tyre

Federata është e zhgënjyer kur pa se tre Kontrollues të Trafikut Ajror janë ende të ndaluar në paraburgim, pasi kanë ushtruar detyrimin e tyre për t’u siguruar që ata ishin të aftë nga ana mjekësore për të kryer detyrat e tyre. Kontrolli i trafikut ajror është një detyrë thelbësore e sigurisë kur përgjegjësitë e një Kontrolluesi të Trafikut Ajror kërkojnë që ata të mund të kryejnë funksionin e tyre të shpërqendruar. Kjo situatë padyshim shkakton shpërqendrim dhe ankth të konsiderueshëm për kolegët e tyre të mbetur. Federata është gjithashtu e shqetësuar me raportet se Kontrolluesit nga shtetet e tjera janë sjellë për të kryer detyrat e ATC në Shqipëri dhe pyetjet nëse këta kontrollues kanë marrë trajnimin e nevojshëm dhe vlerësimin lokal përpara se të kontrollojnë trafikun që operon brenda dhe përmes Shqipërisë. IFALPA u bën thirrje autoriteteve shqiptare të demonstrojnë dhe të përmbushin detyrimin siç pritet sipas Traktateve, Konventave, Kushtetutës dhe detyrimeve shoqëruese për të cilat kanë nënshkruar dhe të rifillojnë negociatat me Kontrolluesit për të rivendosur një marrëdhënie të funksionueshme për të zgjidhur situatën. Lirimi i kontrollorëve të ndaluar do të ishte një gjest i lavdërueshëm për të ndihmuar në zbutjen e situatës.