Donald Trump: Kush votoi kundër nesh nuk ka pse përfiton nga paratë amerikane! Ndihma jonë për miqtë e jo për armiqtë e Amerikës

518
Muajin e kaluar kam ndërmarrë gjithashtu një veprim të aprovuar unanimisht nga Senati i SHBA vetëm disa muaj më parë. Më pas, dhjetëra vende votuan në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër të drejtës sovrane të Amerikës për të marrë këtë vendim. Në 2016, taksapaguesit amerikanë me bujari i dërguan këtyre vendeve më shumë se 20 miliardë në ndihmë. Kjo është arsyeja pse sonte po i kërkoj Kongresit të miratojë legjislacionin për të siguruar që dollarët amerikanë të ndihmës së huaj t’u shërbejnë gjithmonë interesave amerikane dhe të shkojnë vetëm tek miqtë e Amerikës, e jo armiqtë e Amerikës Donald Trump, fjalimi i State of the Union
Last month I also took an action endorsed unanimously by the U.S senate, just months before. I afterwards, dozens of countries voted in the United Nations General assembly against America’s sovereign right to make this decision. In 2016, American taxpayers generously sent those countries more than 20 billions in aid. That is why tonight I am asking congress to pass legislation to help ensure American foreign assistance dollars always serve American interests and only go to friends of America, not ennemies of America Donald Trump, State of the Union speech
Sigal