Airbnb, platforma rezidenciale me më shumë se 6 milionë shtëpi

375
Sigal

Më shumë se 6 milionë lista të strehimit dhe apartamenteve në mbarë botën tani janë duke u përdorur nga platforma e qirasë afatshkurtër e ‘Airbnb’.

Numri i listimeve Airbnb tejkalon numrin total të dhomave në 6 grupet më të mëdha të hoteleve në botë.

Rritja e listave është rritur nga rrjeti global i platformës dhe komuniteti në rritje i pronarëve që ofrojnë pasurinë e tyre të patundshme për qira afatshkurtër, duke ruajtur pjesën më të madhe të normave të qirasë siç raportohet nga platforma.

Sipas një studimi të kohëve të fundit të Airbnb për depërtimin e saj në tregjet në zhvillim, rritja po regjistrohet në mbarë botën.

Në vitin 2014, hyrjet nga Amerika Latine, Azia dhe Lindja e Mesme dhe Afrika përbënin 15% të të gjitha regjistrimeve në platformë. Aktualisht, prej tyre janë regjistruar 30%.

Dislokimi i Airbnb në destinacione në mbarë botën është i shpejtë. Në 900 qytete, më shumë se 1000 katalogje ofrohen për Airbnb. Sot, 3% e të gjitha katalogeve aktive janë në Nju Jork, Londër dhe Paris.

Pesë vjet më parë, pjesa e tyre përkatëse tejkalonte 10%. Platforma ofron mbi 14,000 shtëpi të vogla, më shumë se 4,000 vila dhe më shumë se 2,400 shtëpi pemësh.

Sipas vlerësimeve të platformës, deri në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, do të ketë gjysmë miliardë vizitorësh që do të vijnë në këto banesa që nga fillimi i këtij aktiviteti në vitin 2008-të.