Çfarë ndodh në temperaturën zero absolute?

483
Në një kuptim, ne kurrë nuk mund ta dimë, sepse arritja e zeros absolute është një detyrë e pamundur, pasi duhet një sasi e pafund pune për të ftohur diçka aq shumë. Megjithatë, ju mund të afroheni – rekord botëror i temperaturës më të ftohtë është 0.0000000001 ° C mbi zeron absolute. Në temperatura super të ftohta, gjëra të çuditshme fillojnë të ndodhin. Shfaqen gjendje ekzotike të materies, të tilla si superlëngje, që nuk kanë fërkime dhe viskozitet dhe kështu dalin nga kontejnerët e tyre; Superpërcjellës që nuk kanë rezistencë elektrike dhe kondensata Bose-Einstein, ku atomet veprojnë tërësisht në unison dhe kurrë nuk përplasen.
Sigal