Kanadezët interes për minierën e kobaltit në Elbasan

584

Kompania kanadaze “European Electric Metals” ka deklaruar se ka hyrë në marrëveshje për të blerë 100% të kapitalit të kompanisë shqiptare Gerold, e cila ka në zotërim minierën e hekur-nikelit në Elbasan. “Sipas kushteve të marrëveshjes, European Electric Metals do të blejë 100% të kuotave të kompanisë “Gerlod” me një vlerë prej 5.4 milionë euro (6.3 milionë dollarë) gjatë tre viteve,”- cilësohet në deklaratën për shtyp të dhënë nga kompania me bazë në Kanada. Ekipi gjeologjik i kompanisë kanadeze beson se miniera ka potencial të lartë për kobalt të klasës së lartë në këtë mjedis gjeologjik, gjë të cilën e ka vërtetuar dhe nëpërmjet analizave të kampionëve që ka marrë nga zona. Kompania “Gerold” më parë drejtoi minierën në Skroskë, me një kapacitet ditor prej 200 tonësh, me licence operimi 20 vjeçare, e cila është lëshuar që në 2008. “Gerold” kreu operacione në Skorskë nga 2008 deri në 2013 duke përdorur metodën e hapur. Operacionet fillimisht u fokusuan në prodhimin e nikelit dhe miniera në 2013-n u vendos në mirëmbajtje për shkak të çmimeve të ulëta të nikelit. Kompania European Electric Metals ka gjithashtu një licencë 25 vjeçare shfrytëzimi miniere nga Ministria e Energjisë për të operuar në minierën e bakrit në Rehovë, e cila është 155 km në juglindje të Tiranës. “European Electric Metals” është një kompani kanadaze e listuar me projekte në Europë. Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim është aksioneri kryesor i kompanisë dhe zotëron 27.56% të aksioneve. Kompania ka si qëllim që të bëhet burimi kryesor i metaleve si bakri, nikeli dhe kobalt dhe kompania kërkon që ta bëjë këtë brenda juridiksioneve të sigurta, të qëndrueshme dhe logjistike evropiane. Kompania ndryshoi emrin e saj në “European Electric Metals Inc”. nga “Tirex Resources Ltd” në janar për të pasqyruar fokusin e saj në metalet brenda një mjedisi europian.