Prof. Nelson R. Çabej/ Vazhdimësia  iliro-arbërore  dhe  miti i mosvazhdimësisë

2059
Sigal

Nga një kërkim joshterues në ato burime, gjeta gjurmë të reja iliro-arbërore të historisë së shqiptarëve

“Pesë shekuj heshtje në historinë e ilirëve dhe nëntë shekuj heshtje që nga dalja emrit Albanoi dhe rishfaqja e tij në shekullin XI”. Ky “verdikt” i historiografisë së huaj, është marrë pa ngurrim edhe nga historiografia jonë, kur thuhet se, emri Albanoi: “Në dokumentet e shkruara dëshmohet për herë të parë në shek. II të erës së re, kur Ptolemeu i Aleksandrisë në veprën e tij Gjeografia, …pas Ptolemeut emri Arban a Alban në burime të shkruara del vetëm në shekullin XI, kur përmenden nga Michael Ataliati”1.

 Përpikëria shkencore

Përpikëria shkencore, sidoqoftë, kërkon të bëhet kujdes që ky konstatim të mos paraqitet si fakt sepse, nga një pikëpamje rreptësishtë shkencore, “heshtja shumëshekullore e burimeve për ilirët dhe shqiptarët” nuk është provuar dhe, siç thuhet, “mungesa e të dhënave për diçka nuk mund  të merret si e dhënë për mungesën e tyre”.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf