Kriminelët e kolaboracionistët të dënuar nga Gjyqi Ndërkombëtar i Hagës

961
Rezoluta e Konferencës së 11-të Kombëtare e Organizatës së Veteranëve të LANÇ të Popullit Shqiptar
Organizata e Veteranëve të LANÇ dhe strukturat e saj në qendër dhe në bazë, gjithë veteranët e pasardhësit, duke punuar me përkushtim të veçantë dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie për realizimin e detyrave e të objektivave që përcaktoi Konferenca e 10-të Kombëtare, erdhën në këtë konferencë me arritje në të gjithë treguesit kryesorë të veprimtarisë së tyre. Konferenca e 11-të Kombëtare vlerësoi ekzistencën e kompaktësisë dhe të unitetit në gjirin e Organizatës sonë, respektin dhe frymën e shëndoshë të solidaritetit e mirëkuptimit mes veteranëve e pasardhësve, në organizmin e veprimtarive të suksesshme, kompaktësi në vendimmarrje dhe kanë rritur frymën kolegjiale. Forcimi organizativ ka ndikuar pozitivisht në ndërtimin e marrëdhënieve të drejta dhe në respektin e ndërsjellë midis veteranëve dhe pasardhësve. Ata kanë marrë nga njëri-tjetri vlerat më të mira. Konferenca theksoi se veterani, si figurë me vlera të veçanta historike, ka vend e rol kryesor në Organizatë dhe në drejtimin e saj. Ashtu sikurse dhe pasardhësit, si plejada më e shëndetshme, më e gjallë e më energjike, po e përtërit në vazhdimësi Organizatën e Veteranëve dhe strukturat e saj. Plejada e pasardhësve është e pashtershme, ajo është forca që i përket e tashmja dhe e ardhmja e Organizatës së Lavdishme të Veteranëve të LANÇ, që do ta bëjë atë të pavdekshme. E ndërgjegjshme dhe e vendosur maksimalisht për të përmbushur misionin e saj të lartë atdhetar në mbrojtje të idealeve të LANÇ dhe të vlerave të padiskutueshme kombëtare, Organizata jonë u është kundërvënë me të gjitha mjetet demokratike, me forcën e argumentit dhe të vërtetave historike, përpjekjeve e revanshit të forcave të djathta regresive, për denigrimin e Luftës sonë të Lavdishme Antifashiste Nacionalçlirimtare, për përbaltjen e falsifikimin e asaj periudhe historike, për konvertimin në “patriot” të kriminelëve e kolaboracionistëve të djeshëm, bashkëpunëtorë me pushtuesit e vendit, të dënuar nga Gjyqi Ndërkombëtar i Hagës, si dhe për sulmin e paskrupullt ndaj dëshmorëve, luftërave të lirisë dhe figurave të shquara që udhëhoqën atë epope të madhe që solli lirinë dhe pavarësinë e atdheut. Propaganda jonë, sikundër u theksua në Konferencë, në të gjithë kompleksitetin e vet, e shoqëruar me veprimtari, cilësore e masive përkujtimore të datave e ngjarjeve të LANÇ, ka qenë më e organizuar e kualitative, më konkrete e dinamike, u është përgjigjur më mirë situatave, ka pasur angazhime më të mëdha, ka siguruar sensibilitet e pjesëmarrje më të gjerë në aktivitete, veçanërisht të moshave të reja, ndaj të cilave, vëmendja e strukturave tona, në të ardhmen, të jetë edhe më e madhe. Rol të veçantë, në përmbushjen e kësaj detyre prioritare ka luajtur gazeta “Kushtrim brezash”, e cila, duke u bërë gjithnjë e më shumë tribunë luftarake e mendimit të fuqishëm të deklamimit e mbrojtjes të së vërtetës, me botimin e deklaratave, peticioneve, protestave, editorialeve, artikujve dhe replikave, me lëvrimin, aktualizimin dhe pasqyrimin dinjitoz të vlerave të historisë së LANÇ, është bërë e dashur për anëtarët e organizatës sonë dhe e frikshme për kundërshtarët tanë. Duke qenë përherë në sulm për mbrojtjen e së vërtetës dhe gjithanshmëria e tematikës, e kanë afruar më shumë me lexuesit dhe po rritet interesi për të, për rolin e saj në mbrojtje të historisë së LANÇ dhe në demaskimin e veprimtarive të forcave të djathta regresive. Me theks të veçantë, Konferenca nënvizoi forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit, si me Organizatën Kombëtare të Familjeve të Dëshmorëve të LANÇ dhe Dëshmorëve të tjerë të Atdheut, me Shoqatën Kombëtare të Invalidëve të LANÇ, me shoqatat e organizatat që njohin e mbështetin LANÇ, me shoqatën Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë, ashtu edhe me organet e pushtetit vendor e qendror, veçanërisht për aktivitetet në përkujtim të ngjarjeve e datave të LANÇ dhe sidomos për evidentimin, mirëmbajtjen e ndërtimin e simboleve të LANÇ. Konferenca vlerëson pozitivisht kontaktet dhe bashkëpunimin me Organizatat homologe Ndërkombëtare e rajonale, që në të ardhmen të forcohen nëpërmjet vizitave të ndërsjella dhe veprimtari të përbashkëta. Konferenca e 11–të Kombëtare e Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it u drejton thirrje brezave të rinj që të njohin, të duan e të respektojnë historinë kombëtare dhe të ndihen krenarë për LANÇ, për heronjtë e dëshmorët e saj, për veteranët, për gjithçka dhanë për lirinë e pavarësinë, për rindërtimin e ndërtimin e atdheut tonë të dashur, Shqipërinë. 

Në përfundim, Konferenca Kombëtare, porosit, veteranët, pasardhësit dhe strukturat e Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it, të rrisin më tej shkallën e mobilizimit për realizimin me sukses të detyrave dhe objektivave që përcaktoi kjo konferencë dhe të jenë në sulm të vazhdueshëm për mbrojtjen e LANÇ, si vlerë e padiskutueshme kombëtare.
Sigal