Specialisti Fadil Kepi: Trajtimi i kujdestarëve të invalidëve, “KEMP-i”, dhe kush janë funksionet që përfitojnë pension suplementar. Trajtimi i ish-kooperativistëve dhe ish-të dënuarve politikë

921
Sigal

Si trajtohen financiarisht kujdestarët për personat invalidë, periudhat e punës që njihen për pension në vendin tonë

Funksionet që përfitojnë pensione suplementare kur kanë punuar në pushtetin vendor dhe si llogaritet

Ditët e fundit, në emisionin shumë të ndjekur televiziv të mëngjesit, “Koha për t’u zgjuar”, janë bërë këto pyetje, të cilave po iu përgjigjemi:

(Pyetjet vijojnë nga numri i kaluar)

Pyetja e katërt. Vjehrra nga KMCAP doli invalide e plotë me shënimin: “Ka nevojë për shërbim nga një person tjetër”. Unë që i shërbej asaj a trajtohem financiarisht dhe a më njihet vjetërsi pune?

Përgjigje

Bazuar në nenin 48 të ligjit 104/2014, botuar në fletoren zyrtare 137: “E ardhura për invaliditet të përhershëm në punë, që ka shkaktuar të paktën humbjen e 67% të aftësisë për…

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)