Shpëtoni nga vdekja, për shkak të urisë, fëmijët e varfër në Shqipëri!

83
 • Drejtuar: z. Ilir Meta, President i Republikës së Shqipërisë
  z. Edi Rama, Kryetar i Këshillit të Ministrave
  z. Gramoz Ruçi, Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë
  znj. Ogerta Manastirliu, Ministër i Shëndetësisë dhe Kryetare e Këshillit
  Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve
  znj. Olta Xhaçka, Ministër i Mbrojtjes
  znj. Anila Denaj, Ministër i Financave
  Tiranë, 25 Mars 2020 Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri (CRCA/ECPAT Shqipëri),
  nëpërmjet kësaj deklarate ju drejtohet me këtë thirrje të hapur, si përfaqësues të lartë të
  shtetit, që të ktheni sytë dhe të mos harroni në asnjë moment fëmijët e varfër në Shqipëri, që
  janë të izoluar për shkak të Covid-19.
  Në Shqipëri jetojnë të paktën 100,000 fëmijë, të cilët nuk e kanë të garantuar një vakt
  ushqimi në ditë. Sipas Bankës Botërore, në vendin tonë të paktën 14% e popullsisë jeton në
  varfëri absolute, që do të thotë se të paktën 400,000 persona janë të ekzpozuar ndaj pasojave
  të rënda të saj, si: mungesa e ushqimit, uria, mungesa e mjeteve për higjenën personale,
  mundje të patrajtuara për shkak të mungesës së ilaçeve etj. Të gjithë këta persona janë të
  rrezikuar nga vdekja për shkak të urisë!
  Që prej vendosjes në karantinë, familjet e këtyre fëmijëve, që jetojnë në varfëri absolute, nuk
  kanë asnjë mundësi për të krijuar të ardhura, të cilat shpesh i krijojnë nga puna në të zezë, ajo
  ditore apo sezonale. Ndërmjet shumë prej këtyre familjeve, ka fëmijë që i përkasin
  minoriteteve, të cilët historikisht kanë qenë viktima të diskriminimit dhe përjashtimit social, të
  cilat sot vuajnë dyfish. Këtyre familjeve, ju shtohen edhe ato që sot janë pa shtepi e jetojnë në
  çadra apo hotele për shkak të tërmetit!
  Vendosja në karantinë e qyteteve tona, nuk duhet të përbëjë shkak që fëmijët dhe familjet e
  tyre të vdesin nga uria! Kjo jo vetëm është e patolerueshme, por edhe e dënueshme nga të
  gjitha ligjet e vendit dhe konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Shqipëria. Qeveria
  shqiptare mban përgjegjësi absolute për këtë!
 • Ne kemi ndjekur me vemendje të theksuar masat e propozuara nga ana e Qeverisë. Ne jemi
  seriozisht të shqetësuar se mos-konsultimi me shoqërinë civile i masave të propozuara nga
  ana e Qeverisë dhe mos hapja e një programi kombëtar të mirë-menduar për ndihmën ndaj
  të gjithë të varfërve, mund ti bëjë masat e propozuara të papërshtatshme ose të pavlefshme
  për të shpëtuar jetët e fëmijëve që sot rrezikohen seriozisht nga uria dhe Covid-19!
  Nisur nga ky realitet, CRCA/ECPAT Shqipëri kërkon angazhimin tuaj sa më serioz dhe më të
  shpejtë, për të ndërmarrë, ndër të tjera masat e mëposhtme:
  – Krijimin e një regjistri kombëtar të të dhënave për fëmijët dhe familjet që janë seriozisht
  të rrezikuar nga uria dhe varfëria në Shqipëri;
  – Krijimin e një programi kombëtar të ndihmës ushqimore dhe higjenike, afat-shkurtër
  dhe afat-mesme, të bazuar te nevojat e fëmijëve dhe familjeve të varfëra të evidentuara
  nga rregjistri;
  – Mbështetjen direkte të OJF-ve vendase, që të ofrojnë shërbime shoqërore të këshillimit,
  informimit dhe fuqizimit të individit, për të eleminuar dhe trajtuar rastet e traumës nga
  kjo sëmundje, apo rastet e dhunës dhe abuzimit të fëmijeve, neglizhencës, dhunës ndaj
  nënave etj.
  Jemi ende në kohë për të reaguar dhe për të zbatuar këto masa apo edhe të tjera, të cilat
  shpëtojnë jetë, por edhe fuqizojnë individin për të ardhmen. Thirrja jonë për ju sot është:
  Shpëtoni urgjent nga uria fëmijët dhe familjet e varfëra në Shqipëri