SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për sendin e luajtshëm

485
Sigal

1.Mjeti me targe AA 805 FY , Marka Volkswagen , Modeli Polo,ngjyre e kuqe e erret,viti i prodhimit 1995 me numer shasie WVWZZZ6NZSY089270 ,ne pronesi te Klodian Iliaz Hoxhame cmim fillestar 64,000 (gjashtedhjete e kater mije ) leke.

Ankandi zhvillohet ne date 17.07.2019 ora 16:00 ne zyren e Permbaruesit Ardian Elezi ne adresen si me poshte.                                                                                        

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.