Nesër do të lexoni/ Pushteti ekzekutiv të ndërmarri nisma konkrete për kryerjen e ndryshimeve të ligjit për ushtarakët

595
Nga Kadri MUKA
Vijon nga numri i kaluar
Ky vendim lejoi rillogaritjen me kusht. Kushti ishte dhe është që ajo të çonte në rritjen e masës së përfitimit. Kësaj i shton se nuk lejohet asnjë lloj rillogaritjeje që çon në zvogëlimin e masës së përfitimit. VKM nr.793, datë datë 24.9.2010, i cili u miratua në zbatim të ligjit nr.10142, datë 15.05.2009, vendosi moszbatimin e këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese deri në reflektimin e tij në ligj. Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, në kundërshtim me Kushtetutën, e cila ndalon nxjerrjen e akteve normative për të drejta të parashikuara nga ligjet organike siç është statusi i ushtarakut, me aktin normative nr.5, datë 10.11.2010, ndërhyn në pagën referuese duke e zëvendësuar atë me pagë neto dhe pagë neto mesatare në një sërë përfitimesh të ligjit nr.10142, datë 15.05.2009. Pensionin e parakohshëm për vjetërsi shërbimi e zvogëlon nga 50% të pagës referuese për 12 e 15 vjet dhe 2% për çdo vit tjetër në 1.5% të pagës mesatare neto referuese, duke e zvogëluar sa ½, 1/3 dhe ¼ masën e përfitimit. Njëkohësisht detyroi derdhjen e kontributeve shtesë nga 2% në 5%. Pagën referuese e zëvendësoi me pagën neto….
Per me teper neser ne gazeten “Telegraf”….
Sigal