Nesër do të lexoni/ Pensionet shtetërore suplementare

826
Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka ndërprerë (pezulluar) pensionin shtetëror suplementar të personave që e kanë përfituar atë në bazë të ligjit nr. 8097, datë 21.03.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar, të cilët janë punësuar si pedagogë në institucionet e arsimit të lartë universitar, publik e privat, si dhe në profesionet e lira (avokat, noter, kontabilist, mjek, etj).Ndonëse nuk janë komunikuar ende njoftimet me shkrim, nga burime konfindenciale kemi mësuar se ndërprerja mbështetet në paragrafët e fundit të neneve 8 e 10 të ligjit të mësipërm (shtesë), në të cilët është shtuar si kusht për përfitimin e këtij pensioni që “personi të ketë ndërprerë veprimtarinë ekonomike”. Mendojmë se ndërprerja është e paligjshme, për shkak të interpretimit të gabuar të ligjit, të moskuptimit të përmbajtjes së termit “veprimtari ekonomike” apo të ngatërrimit të tij me termin “i punësuar”. Njëkohësisht, në interpretimin…..
Per me teper neser ne gazeten “Telegraf”…
Sigal