KLSH: Në 7 vite, kompesimi i 18 mijë pronarëve ju dha 700 patronazhistëve

16
Sigal

Raporti i KLSH kryqëzon shkeljet me pronat në ATP. Në 7 vite, që nga hyrja në fuqi e ligjit mbi kompensimin e ish-pronarëve, Agjencia ka kompensuar në total vetëm 794 vendime nga 18734, duke u përkthyer në vetëm 4,5% të procedurave. ATP ka punuar me dy standarde, ku për disa subjekte kompensimi është marrë në mënyrë të menjëhershme dhe i plot brenda disa muajve nga momenti i aplikimit, ndërkohë që të tjerët qëndrojnë në pritje për vite me radhë.

 

Në 7 vite, që nga hyrja në fuqi e ligjit mbi kompensimin e ish-pronarëve, Agjencia e Trajtimit të Pronave ka kompensuar në total vetëm 794 vendime nga 18734, duke u përkthyer në vetëm 4,5% të procedurave.

Të dhënat e konstatuara nga auditi i lartë i shtetit dëshmojnë se ritmet me të cilët ATP-ja ka ndërmarrë kompensimin e subjekteve ish-pronarë, janë tepër të ngadalta.

Nga ana tjetër, ligji i vitit 2015 parashikon se pagesat dhe kompensimet duhet të përfundojnë brenda një afati 10-vjeçar, në 2026 duke u kthyer në një mision të pamundur për të shlyer ende 90 % të ish-pronarëve.

dGjithashtu, KLSH në zbatim të kontrollit të saj, ka nxjerrë në pah edhe raste të tjera shkeljesh.

Në 3 raste, nga Sektori i Kërkesave të Veçanta, subjekti, edhe pse paraqet kërkesë legjitime për shpërblim, ka kaluar në shqyrtim financiar dhe fizik, duke i kushtuar kështu buxhetit të shtetit një vlerë prej 60.388.502 lekësh.

Agjencia e Pronave ka kompensuar në 3 vendime të ndryshme, persona që nuk kanë pasur lidhje me tokat. Punonjësit e ATP-së nuk kanë pranuar vetëm kërkesat e trashëgimtarëve të pronarit të parë, por edhe të njerëzve të tjerë jashtë rrethit familjar.

Në 5 raste të tjera, janë evidentuar shkelje në kompensim fizik të pronave, duke abuzuar me fondin e tokës nga ana e ATP-së, e cila ka shmangur kriterin gjeografik të pronës, 4 pasuri janë përzgjedhur jo pranë tokës së njohur për kompensim fizik, por në një qark tjetër, konkretisht në rrugën nacionale Tiranë-Pogradec.

Gjithashtu, është konstatuar se në 17 raste ATP ka punuar me dy standarde, ku për disa subjekte kompensimi është marrë në mënyrë të menjëhershme brenda disa muajve nga momenti i aplikimit, ndërkohë që të tjerë kanë qëndruar në pritje për mbi 2 vite.

Shkelje janë evidentuar edhe në mungesë dokumentacioni aprovimi dhe vazhdimin e procedurave nga ish-pronarët, të cilët janë kompensuar me mënyra jo sipas ligjit.

KLSH ka rekomanduar që ATP të marrë masa për shkeljet e evidentuara.