Të ardhurat e dhjetë kompanive kryesore mediatike në Shqipëri pësuan një rënie prej 4% gjatë vitit 2017 në krahasim me vitin 2016, bëhet e ditur nga të dhënat e bilanceve zyrtare të këtyre kompanive të analizuara nga BIRN.

Të ardhurat e përbashkëta të deklaruara nga televizionet dhe platformat me pagesë ishin gjatë vitit të kaluar në masën 10.3 miliardë lekë (rreth 81 milionë euro), ose 472 milionë lekë më pak se sa në vitin 2016.

Të ardhurat e televizioneve kanë qenë në stanjacion së paku që nga viti 2014 ndërsa viti 2017 është i pari me rënie domethënëse.

Ndërkohë, kompania Gener 2 ka njoftuar hapjen e televizionit A2 në bashkëpunim me kompaninë amerikane CNN.

Gener 2 është e njohur për sipërmarrje ndërtimi publike dhe private dhe kontrata të shumta koncesionare në sektorin e energjisë elektrike.

Rënia e tregut të televizioneve pa pagesë, të cilat i sigurojnë të ardhurat më së shumti nga reklamat, komentohet gjerësisht si pasojë e rritjes së tregut të reklamave në internet por edhe si pasojë e maturimit dhe stanjacionit të tregjeve të mëdha reklamuese si telekomunikacioni dhe bankat.

Dy platformat kryesore të televizioneve me pagesë, Digit Alb dhe Tring, raportuan sëbashku 6.3 miliardë lekë të ardhura me një rënie prej 308 milionë lekësh në krahasim me vitin 2016 ose 4.7%. Të tetë kompanitë e televizioneve pa pagesë sëbashku patën të ardhura prej 3.9 miliardë lekësh, me një rënie prej 164 milionë lekësh.

Nga tregu i platformave televizive me pagesë, DigitAlb pati 5.3 miliardë lekë të ardhura ose 359 milionë lekë më pak ndërsa Tring rriti të ardhurat me 51 milionë lekë në 932 milionë. Rritja e vogël e Tring nuk e kompensoi rënien e Digit-Alb, kompani që ka pjesën dërrmuese të këtij tregu.

Në tregun e televizioneve pa pagesë, Top Channel pësoi një rënie prej gati 15%, por vijon të mbetet televizioni më i madh pa pagesë në vend me gati 35% të tregut.

Top Channel pati të ardhura totale të deklaruara prej afro 1.4 miliardë lekësh dhe e përballoi rënien duke shkurtuar shpenzimet dhe ruajti një bilanc pozitiv në një masë modeste prej 1.1 milionë lekësh fitim neto.

Klan pësoi një rënie të lehtë me 1.2% duke ruajtur vendin e dytë në treg me 29.4%. Klan pati të ardhura prej 1.2 miliardë lekësh ndërsa pati rritje të shpenzimeve për paga e shpërblime, gjë që solli reduktimin e fitimeve neto në 197 milionë lekë, nga 293 milionë që ishin në vitin 2016. Klan mbetet televizioni me normën më të lartë të fitimit në vend, sipas bilanceve të deklaruara.