Fadil Kepi: Baza ligjore dhe përfitimet për udhëtimin e invalidëve me linjat e transportit brenda e jashtë rretheve

447
Përfitimi i pensionit për nënat me shumë fëmijë, shtesa kur punon pas moshën së pensionit, kushtet për të përfituar pension të plotë dhe të reduktuar
Tatimi i shpërblimeve
Pyetje
Disa lexues të gazetës “Telegraf” pyesin, a tatohen shpërblimet e punonjësve në qendra pune shtetërore e private e të pensionistëve dhe interesat bankare në lekë, dollar dhe euro?

Përgjigje
Shpërblimet e punonjësve në sektorin shtetëror e privat tatohen mbasi bashkohen me pagën e dhjetorit ose të muajit kur bëhen shpërblimet, ndërsa pensionet dhe…
( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)
Sigal