e-Albania/ Dy shërbime të reja për qytetarët, shmangen radhët

77

Qytetarët mund të marrin tani dy shërbime të reja përmes platformës e-Albania, duke e bërë më lehtë pajisjen e tyre me dokumentet që u nevojiten.

Në kohë reale, e-Albania vjen me 2 shërbime të reja duke shmangur radhët për të vulosur vërtetimin mbi pagesën e aftësisë së kufizuar si dhe vërtetimin mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike.

Qytetarët shqiptarë marrin rreth 760 shërbime online përmes platformës unike e-Albania.