Durrës / Sot nisi mësimi edhe pranë”shkollave të përkohshme”

503
Sigal

Ditën e sotme, procesi mësimor ka nisur edhe në “shkollat e përkohshme” pranë strukturave hoteliere në Durrës. Janë 4 shkolla të tilla tashmë, 2 prej të cilave shërbejnë si kopshte dhe 2 të tjerat shërbejnë për nxënësit e klasave 1-5. Në total është rreth 150 numri i fëmijëve, të cilët kanë zhvilluar mësim në këto struktura.
Janë rreth 30 mësues të angazhuar për këto mjedise të përshtatura në strukturat hoteliere. Shërbimi nuk ofrohet vetëm në pjesën e paradites, por edhe në pjesën e pasdites, ku mësuesit do të shërbejnë për të ndihmuar nxënësit me detyrat e tyre të shtëpisë.
E pranishme në “shkollat e përkohshme” në Durrës ishte edhe Zëvendësministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Znj. Lorena Haxhiu, e cila e ka ndjekur nga afër gjithë procesin e sotëm mësimor pranë këtyre strukturave nëpër hotele.
Gjatë ditëve të para të mësimit në “shkollat e përkohshme”, mësuesit do të zhvillojnë me fëmijët veprimtari zbavitëse si lojëra, recitime, konkurse, vizatime etj., teksa gjatë zhvillimit të veprimtarive mësimore mësuesit do të përdorin gjithashtu metoda dhe teknika që nxisin ndërveprimin midis fëmijëve dhe mbështesin procesin e të nxënit, si dhe do të bëjnë kujdes që të mos krijojnë mbingarkesë me detyra për fëmijët.
Ndërkohë, për pjesën tjetër të nxënësve (klasat 6-9 dhe klasat 9-12) është menaxhuar në mënyrë funksionale plani i zhvendosjes në shkollat pritëse në Durrës. Ata kanë patur transport të siguruar dhe janë mbështetur njëkohësisht nga oficerët e sigurisë të cilët kanë shoqëruar nxënësit për në shkollat pritëse.
Vlen të theksohet se përveç mësuesve ditën e sotme, ka patur një angazhim maksimal edhe nga ana e mësuesve ndihmës dhe punonjësve të shërbimit psiko-social në mënyrë që të garantohet mbarëvajtja e procesit mësimor.