Senatori italian Vescovi: Shqipëria të sillet si vend anëtar i NATO-s!

243

Kriza politike në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen e faktorit ndërkombëtar. Së fundmi, reagimi ka ardhur nga Italia. Senatori i “Lega-s” Manuel Vescovi, anëtar i Komisionit të Jashtëm, shprehet për Telegraf.al se është duke ndjekur me shqetësim përkeqësimin e situatës politike në Shqipëri. Senatori Vescovi fton partitë politike të vendosin dialogun si zgjidhjen e vetme politike paqësore dhe demokratike për vendin. Çdo zgjidhje tjetër do të përkeqësonte pashmangshmërisht ngjarjet. “Presim që Shqipëria të sillet si anëtar i përgjegjshëm i NATO-s dhe jo si një vend qartësisht konfliktual. Italia beson që vendi i Shqiponjave mund të përmbushë detyrimet e veta duke luftuar në përditshmëri fenomenet e përkeqësuar të kriminalitetit dhe korrupsionit, duke mbajtur dhe ruajtur kryesisht stabilitetin dhe standardet demokratike të cilat do të ishin të pamundura të garantoheshin pa zgjedhje të mirëfillta demokratike”, tha Vescovi.

Manuel Vescovi:

Il Senatore Manuel Vescovi membro della Commissione Esteri, seguendo l’aggravarsi della situazione politica in Albania esprime la sua forte preoccupazione per le reiterate tensioni politiche, acuitesi specialmente negli ultimi giorni. Il senatore Vescovi invita, dunque, i partiti politici a porre il dialogo come unica soluzione politicamente pacifica e democratica per il Paese. Ogni diversa opzione, peggiorerebbe, inevitabilmente, le cose. Ci attendiamo, quindi, una Albania responsabile membro della NATO, e non una nazione apertamente conflittuale. L’Italia confida, dunque, che il Paese delle aquile possa compiere il proprio dovere combattendo quotidianamente e con fermezza i gravi fenomeni di criminalità e corruzione, tendendo principalmente a salvaguardare la stabilità e gli standard democratici che sarebbero impossibili da garantire, a fronte di elezioni non democratiche.