Dhoma Zgjedhore: Të ndërtohet një administratë e depolitizuar dhe bord për monitorimin e financimeve

118

Publikohet rekomandimi i Dhomës Zgjedhore për ndryshime në Kodin Zgjedhor. Në rekomandim përcaktohet si kërkesë ndërtimi i një administrate të depolitizuar, ndërsa anëtari i 7 në KZAZ duhet të emërohet pa propozim të partive.

Një tjetër kërkesë ishte dhe se sekretari i KZAZ duhej të emërohej pa propozimin e partive. Po ashtu, rekomandimi thekson se duhet të merret parasysh mundësia e votimit me lista të hapura si dhe të krijohet bord për monitorimin e financimit të partive.
Dokumenti-i-nenshrkuar-i-Dhomes-Zgjedhore (1)