Brenda vitit, 26 bashki me plane të përgjithshme vendore

114
Bashkitë të mos ndikohen nga situata politike apo debatet për reformën në drejtësi por duhet të përfundojnë planet e reja rregulluese brenda këtij viti. Ky është apeli i lëshuar nga ministrja e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni në takimin e zhvilluar me 26 kryetarët e bashkive që janë pjesë e projektit të financimit për të kryer planet e përgjithshme vendore. “Pavarësisht situatës aktuale politike, me gjithçka po ndodh këto ditë me reformën në drejtësi, unë lutem që të mos e reflektoni këtë situatë në punën për përfundimin e planeve vendore. Ato janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e komuniteteve që ju përfaqësoni, janë baza për një zhvillim të mirëmenaxhuar. Anëtarët e këshillave bashkiakë duhet t’i bëni pjesë të procesit, të diskutimeve, që në momentin që planet vendore të prezantohen në këto këshilla të keni mbështetjen dhe votën e tyre”, deklaroi ministrja.
Brenda këtij viti, 26 bashki do të ketë të hartuara dhe të miratuara Planet e Përgjithshme vendore. Ky është objektivi final për Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, të cilat po monitorojnë procesin e hartimit të 26 PPV, të mbështetura financiarisht e teknikisht nga Qeveria, me një fond prej 560 milion lekësh. Ministrja Eglantina Gjermeni gjatë takimit me drejtues të 26 bashkive dhe përfaqësues të studiove vendase dhe të huaja, që kanë punuar për këto plane theksoi se, brenda vitit 2016 duhet të finalizohet procesi i hartimit, diskutimit në publik dhe miratimit në Këshillat Bashkiakë, e më pas miratimi në Këshillin Kombëtar të Territorit të planeve vendore. “Duke mirëkuptuar faktin, që hartimi i PPV u bë në një kohë relativisht të shkurtër, si dhe duke besuar fort se, të gjitha dokumentet që ju keni draftuar duhet të diskutohen në publik me grupet e interesit, për të qenë pjesë e debateve kemi vendosur shtyrjen prej 6 javësh të afatit, për dërgimin për miratim të draft – planeve. Ky është maksimumi i mundshëm, që ne mund t’ju ofrojmë për hir të interesit publik dhe kjo për faktin se, jo thjesht është detyrim ligjor, por sepse ne vërtetë besojmë se procesi për hartimin dhe miratimin e këtyre planeve duhet të jetë gjithëpërfshirës, transparent dhe të paraqesë nevojat dhe interesat e qytetarëve”, tha Ministrja Gjermeni.