Rekordi i Spitali të Durrësit me 189 tendera ilaçesh të anuluara dhe të bekuara me “SMS”

125

Heqja e të drejtës për prokurimin e fondeve me
urdhër të ministrit, i ka kthyer prokurimet në mjekësi, në biznes klientelist

 

 Arjan ZADRIMA

 

Këto tenderë që
sajohen për blerje ilaçesh e vlera të paracaktuara, bëhen me ato specifikime e
kritere gare, që t’i plotësojnë vetëm ata që janë paracaktuar për t’i fituar,
zhvillohen me ato procedura që fitues të përzgjidhen vetëm klientët e shefave shëndetësisë,
sidomos firma “INTECH+” e ministrit Beqaj

 

Batërdia vazhdon të bëhet me tenderët në shëndetësi,
sidomos me tenderët për blerje ilaçesh që janë në miliarda lekë nga taksat e
shqiptarëve, por që në masën 30-40% nuk përfundojnë si ilaçe në shërbim të
pacientëve sepse sipas denoncimeve të shumta që vijën përditë në “Telegraf”, këto
miliarda që maskohen pas letrave dhe ligjit të tenderëve abuziv, përfundojnë si
ryshfete për ata që bëjnë tenderët, ose si ilaçe që shiten në spitalet,
klinikat, urgjencat dhe farmacitë e shefave të mjekësisë e të klientëve të
tyre. Sipas një denoncimi të ardhur në “Telegraf”, zbulohet skenari i abuzimit
me këto tenderë, të cilët sajohen në blerje e vlera të paracaktuara, bëhen me
ato specifikime e kritere që të ti plotësojnë vetëm ata që janë paracaktuar për
t’i fituar, zhvillohen me ato procedura që fitues të përzgjidhen klientët e
shefave të ministrit Ilir Beqaj e sidomos firma “INTECH+”. Një nga këto skenarë
që justifikohet me gjoja zbatimi rregullash ligjore në tenderë është edhe
anulimi I tyre jo 1 herë, por edhe 10 herë, jo 1 muaj, por edhe 1 vit. Kush e
dirigjon realizimin e këtij skenari? Ka një fakt të tillë: ve3 vite më parë, në
kundërshtim të plotë mbi ligjin për prokurimet publike në njësitë vendore e
rajonale në varësi të ministrive respektive, Ministri i Shëndetësisë,
krye-koncesionari Ilir Beqaj, nxori një urdhër personal, me të cilin u hiqte
drejtorive rajonale të shëndetësisë dhe drejtorive të spitaleve, të drejtën
ligjore për prokurimin e fondeve publike për blerje ilaçesh, pajisjesh,
investimesh e shërbimesh të tjera. prej 3 vitesh, tenderët në shëndetësi, i
zhvillon vetëm zyra e ministrit Beqaj, duke i kthyer në biznes klientelist. Këtë
e vërteton edhe rasti i disa “Loteve” të 189 tenderëve të anuluar për blerje
ilaçesh e shërbime të tjera, “çuditërisht” të “bekuara” këto anulime me SMS
edhe prej ministrit Beqaj!

 

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente ndarë në 57 lote”  

2. Fondi limit total: 7.342.829 lekë pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)  

SPITALI RAJONAL DURRËS

Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Durrës

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë ne 57 lote”

3. Fondi limit total : 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total : 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijv e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS  

Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Durrës

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë ne 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 lekë pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

3. Fondi limit Loti 45- Lidocaine: 108 108 lekë pa TVSH

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Durrës

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH ((shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

3. Fondi limit Loti 42- Choline Alfoscerate: 340 595 leke pa (shtatë milionë
e treqind e dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtate milion e treqind e
dyzet e dy mije e tetëqind e njezet e nente)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)

SPITALI RAJONAL DURRËS

1. Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamente 2 ndarë në 57 lote”

2. Fondi limit total: 7.342.829 leke pa TVSH (shtatë milionë e treqind e
dyzet e dy mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)