Ndryshime në drejtuesit e drejtorive në Sarandë. Emrat

385
Disa nga drejtoritë dhe zyrat e institucioneve në Sarandë mësohet se kanë bërë ndyshime në drejtusit e tyre, ku sipas burimeve të sigurta, emrat e drejtuesve të rinj do të jenë:
Posta Shqiptare : ishte Elton Dauti, shkon Filip Xuxi.
Drejtoria Rajonale e Transportit : shkon Elton Dauti.
Dega e Thesarit : Ishte Çajup Hajdini, shkon Estela Dako.
Autoriteti Portual Sarande : ishte Sotir Davella, shkon Kozeta Statha.
Zyra Arsimore : ishte Astrit Llanaj, shkon Vladimir Demaj.
Dogana : ishte Rajmonda Gjoni, shkon Eleron Gjoni.
Instituti i Monumenteve : ishte Vladimir Demaj, shkon Altin Ahmeti.
Inspektoriati Ndertimor : ishte Ina Papa , shkon Ana Shehu.
Parku Butrintit : ishte Gjergji Mano, shkon Pandeli Zhonga.
Spitali Sarande : ishte Arjan Kalcuni, shkon Tajar Lako.
Shendeti Publik: ishte Tajar Lako, shkon Arjan Kalcuni
Sigurimet Shoqerore: Ishte Mirush Birjani, shkon Thoma Kallojeri
Te Hipoteka: Shkon Jonida Avduli
Sigurimet Shendetesore: Shkon Elton Cipa