Miratohet VKM-ja për kalim pronësie të disa parcelave ndërtimore, ja lisat e plotë e përfituesve

349

Zyrat e ALUIZNI-t publikon listat e 649 qytetarëve të Tiranës,
Shkodrës, Elbasanit, Durrësit, kukësit, Gjirokastrës, Lezhës, Korçës dhe
Fierit  që kanë gati faturën financiare
dhe dokumentin e lejes së legalizimit. Qytetarët që do të tërheqin faturën e
Parcelës Ndërtimore, do të lidhin kontratat e fitimit të pronësisë së truallit
dhe do të pajisen me leje legalizimi pas likuidimit të faturës. ALUIZNI ka
ofruar disa lehtësira për ata që bëjnë pagesat brenda 45 ditësh nga data e
njoftimit, duke përfituar një zbritje në masën 20% të vlerës së parcelës
ndërtimore, si dhe një zbritje – 10% të vlerës së parcelës ndërtimore, si
garanci për pagesën në mënyrë të rregullt të energjisë elektrike.Lista e plote e perfituesve