Avni Delvina: Grafikë nga cikli ” Iluzionistët e Venecias”

335

Grafikë nga cikli ” Iluzionistët e Venecias”
Për rilindasit nuk ka rëndësi realiteti, sepse ata jetojnë në një dimension tjetër. Në grafikë janë të prezantuar dy iluzionistë të rilindjes dhe një ndihmesë…Ata japin një shfaqje në sheshin San Marco të VENECIAS, ku njëri e ngre ndihmesën në ajër, ndërsa tjetri nxjerr lepurin nga kapelja…Ata besojnë se presidenti i republikës mund të hiqet me plluma dhe lepuj.