324 persona të kthyer nga Gjermania

146
Në gjashtë ditët e fundit të shkurtit, Gjermania ka kthyer 324 shtetas shqiptarë. Raportohet se këta shtetas kanë qenë azilkërkues në Gjermani, por autoritetet aty ua kanë refuzuar të drejtën e azilit.
Dega e OSBE-së ka bërë të ditur me detaje numrin e të kthyerve në katër data, si më poshtë:
Në datën 23.02.2016 – 101 persona
Në datën 24.02.2016 – 44 persona
Në datën 26.02.2016 – 60 persona
Në datën 29.02.2016 – 119 persona