Mark Marku

Drejtues i departamentit të Gazetarisë në UT

 Rreziku është i përhershëm që nën pretekstin e disa rregullimeve mund të shkojmë drejt kufizimit të lirisë së shtypit. Sot ka vdekur gazetaria, jo gazetari, sepse kur gazetarin e detyrojnë të shkruajnë çfarë i diktojnë dhe nuk ka mundësi që të publikojë mendimet e tij, lajmin e tij, atëherë është vrarë gazetaria. Në këto kushte, nuk ka nevojë ta vrasësh fizikisht gazetarin, sepse ke vrarë lirinë e fjalës së tij.