Kreditë e këqija dhe pabarazia sociale

497
Në Tiranë, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim publikoi një Raport Tranzicioni mes dy viteve.
Sipas këtij raporti, kreditë e këqija dhe pabarazia sociale janë dy nga problemet kryesore të ekonomisë shqiptare.
BERZH propozoi se edhe bujqësia duhet kredituar më shumë, si burim me rëndësi i prodhimit kombëtar.
Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim vlerësoi sot, në Raportin e Tranzicionit 2016-2017, se kreditë e këqija janë rreziku kryesor i sistemit bankar të Shqipërisë.
Detyrat kryesore të ekonomisë shqiptare, sipas BERZH, mbeten qëndrueshmëria makro-ekonomike e financiare si dhe vazhdimi i reformave financiare dhe në tregun e punës, si dhe krijimi i kushteve të favorshme për bizneset e ndershme përballë infomalitetit.
BERZH vlerësoi programin e Bankës së Shqipërisë kundër kredive të këqija si rrugëdalja kryesore nga detyrimet e vjetra bankare dhe për fuqizimin e ekonomisë.
BERZH pret gjatë këtij viti një rritje ekonomike më të shpejtë në Europën Qendrore e Juglindore, megjithë rrezikun që çmimet e lëndëve të para mund të rriten për shkak të zhvillimeve gjeopolitike dhe ekonomike.
Shqetësim i madh mbetet, sipas saj, thellimi i pabarazisë shoqërore, duke ndikuar negativisht mirëqenien ekonomike të vendeve në tranzicion.
Banka e Shqipërisë dhe BERZH mendojnë se janë të gjitha mundësitë për të rritur kreditimin e sektorëve privatë, si bujqësia, e cila jep një pjesë të ndjeshme të prodhimit të brendshëm bruto.
Lufta kundër informalitetit do të përmirësojë klimën e biznesit dhe investimeve të huaja, theksohet në raport.
BERZH pohoi se lufta e vërtetë ndaj varfërisë dhe pabarazisë duhet të mbështetet në reformat ekonomike e ligjore dhe institucionale, që janë pjesë e procesit të integrimit europian.
Sigal