Zef Preçi: Një zhvillim që meriton vëmendjen e ligjëvënësve dhe të ekzekutivit shqiptar

991
Perpara pak ditesh, Keshilli i Europes sugjeroi rregulla më të thjeshta të Tatimi mbi Vleren e Shtuar (TVSH-së) për ndermarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs).
Bizneset e vogla janë shtylla kryesore e ekonomisë evropiane, që përfaqësojnë 98% të të gjitha bizneseve të BE dhe që kontribuojnë në mbi 65% të punësimit në sektorin privat. Ata aktualisht vuajnë nga kosto të pabarabarta të përballimit te TVSH-së, veçanërisht kur tregtohen në shtetet e tjera antare. Propozimi i ri do të ulë këto kosto, duke ndihmuar bizneset e vogla të rriten dhe të tregtojnë në të gjithë tregun unik Europian.
Sigal